Obec >> Zpravodaj, Novinky >> Zpravodaj obce

Zpravodaj obce Kněžmost

MK ČR E 10400
 
Uzávěrka letního Zpravodaje obce Kněžmost č. 2/2018 je 7. 6. 2018.
 
Obec Kněžmost vydává již řadu let vlastní čtvrtletník. Zpravodaj má nově od poloviny roku 2013 vlastní tématickou úvodní grafiku dle ročního období a články se rozdělují dle rubrik jakožto Radnice, Knihovna, Sport či Škola. Vychází v 500-ti výtiscích a můžete si ho vyzvednout zdarma na obecním úřadě či v místních vytipovaných obchodech vždy ke konci měsíce každého čtvrtletí.

Otištěné názory se nemusí shodovat s názorem redakce, za věcnou správnost odpovídají autoři příspěvků. Vydávání příspěvků se řídí zákonem č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku, Tiskový zákon.

Vaše příspěvky do Zpravodaje obce Kněžmost zasílejte na adresu obecního úřadu nebo na e-mail: redakce.zpravodaj@knezmost.cz. Fotky k článkům si můžete sami pojmenovat. Inzerce ve zpravodaji se řídí ceníkem schváleným radou obce Kněžmost s platností od 30. 10. 2013. Uveřejnění inzerátu je bez záruky.

Formát inzerátu  cena v Kč
A4                             1.000,-
A5                                500,-
A6                                250,-
A7                                125,-
 
Redakční komise: Stanislava Drdolová, Karla Mikešová, Mgr. Marie Adela Pokorná, Hana ProkorátováArchiv Zpravodaje obce Kněžmost

              (0 MB)
              (0 MB)
              (5,38 MB)
              (5,40 MB)

              (7,62 MB)
              (3,19 MB)
              (6,42 MB)
              (5,90 MB)
              (4,58 MB)
              (2,04 MB)
              (3,57 MB)
              (3,49 MB)
 
              (7,78 MB)
              (2,21 MB)
              (2,58 MB)
              (3,85 MB)
 
              (5,56 MB)
              (4,56 MB)
              (4,36 MB)
 Jarní 1/2014 
            (26,1 MB)
 
 
  
 
      (4,28 MB) 

 
 
 
 
      číslo 1/2013
       (4,36 MB) 

 
  (5,83 MB)   
        (1,63 MB)

 

 
Zpravodaj obce číslo 4/2012
(formát: Pdf; Velikost: 8,05 MB)

Zpravodaj obce číslo 3/2012
(formát: Pdf; Velikost: 9,10 MB)

Zpravodaj obce číslo 2/2012
(formát: Pdf; Velikost: 10,2 MB)

Zpravodaj obce číslo 1/2012
(formát: Pdf; Velikost: 6,18 MB)

Zpravodaj obce číslo 4/2011 + dodatek
(formát: Pdf; Velikost: 11,6 MB)

Zpravodaj obce číslo 3/2011
(formát: Pdf; Velikost: 7,90 MB)

Zpravodaj obce číslo 2/2011
(formát: Pdf; Velikost: 9,63 MB)

Zpravodaj obce číslo 1/2011
(formát: Pdf; Velikost: 5,89 MB)

Zpravodaj obce číslo 4/2010 + dodatek
(formát: Pdf; Velikost: 1,15 MB)

 Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl