Obecní úřad >> Stavební úřad >> Působnost, legislativa

Působnost a legislativa

Zajišťuje výkon státní správy na úseku územního rozhodování a stavebně správní činnosti na území Obcí Kněžmost, Boseň a Branžež, jejíž rozsah je dán stavebním zákonem 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Jedná se tyto místní části:

Kněžmost, Býčina, Čížovka, Drhleny, Chlumín, Koprník, Lítkovice, Malobratřice, Násedlnice, Solec, Soleček, Srbsko, Suhrovice, Úhelnice, Žantov, (Obec Kněžmost)
Boseň, Mužský, Zápudov, Zásadka, (Obec Boseň)
Branžež, NováVes, Zakopaná, (Obec Branžež)

 

v katastrálním území:

 

Kněžmost, Koprník, Násedlnice, Malobratřice, Lítkovice u Kněžmostu, Suhrovice, Srbsko, Solec, Úhelnice, Boseň, Branžež a Mužský.

 

Stavební úřad rozhoduje podle:

stavebního zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů včetně navazujících vyhlášek
 • vyhláška č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
 • vyhláška č. 501/2006 o obecných požadavcích na využívání území
 • vyhláška č. 503/2006 o podrobnější úpravě územního rozhodování a stavebního řádu
 • vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby
 • vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb
 • vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
 • správního řádu 500/2004 Sb.


Stavební úřad v rámci přenesené působnosti řeší:

Umísťování staveb, využívání území a ochranu dotčených zájmů v území, rozhodnutím o:

 • umístění stavby
 • změně využití území
 • změně stavby a změně vlivu stavby na využití území
 • dělení a scelování pozemků
 • ochranném pásmu
 • územní souhlas
 • Povolování staveb, změn staveb a udržovacích prací,
 • Ohlášení staveb
 • Stavební povolení
 • Terénní úpravy, práce a zařízení ( informační, reklamní a propagační )
 • Kolaudace staveb (stavby povolené do konce roku 2006 se kolaudují dle zákona 50/76 Sb.)
 • Kolaudační souhlas
 • Změny užívání staveb, zkušební provoz,
 • Stavební dozor
 • Přestupky občanů a delikty právnických a fyzických osob proti stavebnímu řádu

 

Správní poplatky jsou vyměřovány podle zákona č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Proti rozhodnutí stavebního úřadu mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Středočeského kraje, Praha.

Formuláře žádostí jsou k dispozici na stavebním úřadu, kde Vám budou k žádostem podány podrobnější informace.
Nebo je možné formuláře stáhnout zde.
SMS infokanál
<<  Srpen  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Mapy
Předpověď počasí

Předpověď pro Kněžmost
Počasí na web zdarma


NávštěvnostTento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl