Obec >> Odpadové hospodářství >> Svážíme bioodpad

Svážíme bioodpad

Obec Kněžmost získala podporu na spolufinancování projektu „Svážíme bioodpad z obce Kněžmost“. Cílem projektu je realizace systému separace (kompostování) bioodpadu, za účelem sběru a svozu biologicky rozložitelného odpadu, zejména bioodpadu z údržby veřejné zeleně a soukromých zahrad, který vzniká na území obce Kněžmost a jeho místních částech.

Celkové výdaje na projekt činily 1 878 011,- Kč, z toho byl příspěvek z Fondu soudržnosti 1 582 588,- Kč, příspěvek SFŽP ČR 93 093,- Kč a výdaje obce Kněžmost 202 330,- Kč.

 (PDF:  vel. 342 kB) 

 Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl