Obec >> Dotace

Podpora činnosti místních spolků obce Kněžmost v roce 2018

Dotační program vyhlášený obcí Kněžmost v souladu s novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 
"Podpora činnosti místních spolků obce Kněžmost v roce 2018" 
byl schválen radou obce dne 31.1.2018

 
PODPORA ČINNOSTI MÍSTNÍCH SPOLKŮ OBCE KNĚŽMOST V ROCE 2018
 ke stažení zde
 
ŽÁDOST NA AKCI / AKTIVITU
 ke stažení zde
 
VYÚČTOVÁNÍ AKCE / AKTIVITY - povinná příloha
 ke stažení zde


Individuální dotace z rozpočtu obce

Ustanovení § 10a odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. umožňuje poskytování tzv. individuální dotace z rozpočtu obce. O takovou dotaci lze žádat v průběhu celého roku. O poskytnutí dotace je třeba písemně požádat formou žádosti, která musí obsahovat alespoň náležitosti dle zákona a je poskytována na základě veřejnoprávní smlouvy.

Dotace ve výši nad 50 000,- Kč jsou zveřejňovány prostřednictvím úřední desky obce Kněžmost. 


FORMULÁŘ ŽÁDOSTI
 
VYÚČTOVÁNÍ DOTACE 

 Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl