Obec >> Základní informace >> Historie >> Významné stavby a památky

Významné stavby a památky

Radnice

Roku 1827 byla na místě původní budovy postavena empírová radnice, která přetrvává dodnes. Na věži hodiny, cibulovitá báň, na makovičce kovaný půlměsíc a slunce. Nejstarší její částí je prostor současné úřadovny České pošty, kde lze i dnes vidět původní barokní klenby s lunetami. V budově je zachovaný také původní sklep.

Farní kostel sv. Františka Serafinského

Kněžmostský kostel byl vystavěn až v 19. století a to za nezměrného úsilí a vytrvalosti všech kněžmostských sousedů, kteří dlouho usilovali o jeho vybudování. Celý náklad na stavbu obnášel 19.833 zlatých a 50 krejcarů. Byl vysvěcen na počest návštěvy císaře rakouského, Františka I. v Mnichově Hradišti, dne 3. září 1843. Dnes patří do farního obvodu Mnichova Hradiště. Bohoslužby zde probíhají vždy 2. neděli v měsíci a jejich přehled je vyvěšen na dveřích kostela.

Hostinec U Cerhů

Tento je nejstarší budovou. Má původní mansardovou střechu, dříve byl nazýván hostincem „Na sále“ a měl kdysi i podloubí. Po jeho zazdění byl do vzniklého prostoru umístěn výčep. Budova je empírová, z poloviny 16. stol. 

Škola 

První zmínky o škole se ve starých školních kronikách uvádějí již v r. 1602. V roce 1788 byla postavena školní budova pro 1. třídu v místech, kde stojí škola dnes. Dne 1. května 1891 byl položen základní kámen pro stavbu novou. Dne 25. srpna 1892 byl objekt zkolaudován, 4. září 1892 pak církevně vysvěcen a 15. září 1892 svému účelu odevzdán. Konečné náklady na stavbu činily 22 567 zlatých a 60 krejcarů. V roce 1954 byla provedena generální oprava budovy.

Chrám Nanebevzetí Panny Marie v Solci

Významnou dominantou místní části Solec je kostel Nanebevzetí Panny Marie z 1. pol. 14 stol. Je situován na vyvýšenině, kterou od bývalé tvrze odděluje údolí, kterým prochází příjezdová cesta na náves. O starobylosti soleckého kostela svědčí i bohoslužebné předměty. V gotickém kostele byly i varhany, později převezené na hrad Valdštejn. Každoročně se zde koná (na počest svátku Panny Marie) tradiční Mariánská pobožnost.

 Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl