Obec >> Odpadové hospodářství >> Sběr nebezpečných složek

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

Obecní úřad ve spolupráci se Severočeskými komunálními službami s.r.o. pořádá sběr nebezpečných složek komunálního odpadu dvakrát ročně. Na přesné datum sběru jsou občané upozorněni předem infoletákem OÚ.

Sběr je prováděn ambulantním způsobem tj. pojízdnou sběrnou, která je vždy přistavena podle časového rozpisu na předem označeném stanovišti (viz. infoleták). Odpady jsou přebírány kvalifikovaným pracovníkem.
 
Přijímány jsou následující druhy odpadů:

léky všeho druhu včetně mastí
domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny, louhy, vývojky a ustalovače, chemické přípravky na ochranu rostlin, hubení plevelů a škůdců atd.) vše řádně označeno!!
zbytky starých barev, obaly od barev
televizory, ledničky, zářivky
všechny druhy akumulátorů včetně elektrolytu, baterii článků
upotřebené motorové oleje (v uzavřených nádobách do 30 l)
olejové filtry a další zaolejovaný materiál

Nádoby na zpětný odběr přenosných baterií, akumulátorů, kompaktních a lineárních zářivek, výbojek a LED světelných zdrojů, tonerů a cartridgí naleznete v přízemí obecního úřadu a v kanceláři podatelny.

          

 

 Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl