škola

Kněžmost

Kněžmost

Integrace veřejné dopravy na Mladoboleslavsku

Změny v veř  dopravě

Od neděle 12. prosince 2021 bude do společného integrovaného systému Prahy a Středočeského kraje zahrnuta část oblasti Mladoboleslavska. Při integraci bude zrušeno celkem 69 nezaintegrovaných linekzavedeno 38 nových autobusových linek Pražské integrované dopravy (PID), na 12 linkách PID bude provoz upraven. Jednotlivé linky budou mezi sebou provázány, dojde tak k plošnější a efektivnější obsluze území. Provoz bude hlídán koordinačním dispečinkem. Na linkách bude platit pásmový a časový tarif PID s možností využití přestupních jízdenek i časových kuponů, a to v papírové i elektronické podobě, včetně možnosti nákupu jednorázového jízdného platební kartou u řidiče nebo pomocí mobilní aplikace PID Lítačka. Díky Tarifu PID ušetří cestující zejména při pravidelném dojíždění.

Spojení Mladé Boleslavi a Kněžmostu bude nově zajišťováno linkami 714 a 736. Obě linky budou z Mladé Boleslavi vedeny do Kosmonos a dále do Horních Stakor. Zatímco linka 736 pojede do zast. Kněžmost, Násedlnice přímo, linka 714 obslouží Dolní Stakory, Valy a Husí Lhotu. Z Násedlnice ovšem linka 714 pojede přímo přes Koprník do Kněžmostu, zatímco linka 736 obslouží Chlumín, Lítkovice a Žantov. Ze zast. Kněžmost, nám. je linka 714 vedena směrem na Branžež, Novou Ves a Srbsko. Večer jsou spoje prodlouženy až do Dobšína. Linka 736 z Kněžmostu je vedena přes Čížovku, Kamenici, Dobšín, Přepeře, Horní Bousov do Dolního Bousova. Až na vybrané časové polohy jsou vedeny spoje obou linek v prokladu. Linka 714 bude ve dnech školního vyučování prodloužena ze Srbska přes Libošovice do Sobotky. Ranní spoje obou linek do Mladé Boleslavi nepojedou do zast. Mladá Boleslav, aut.st., ale obslouží zastávky: Václava KlementaNa výstavištiU Sportunám. Republiky a Jičínská.

V zast. Kněžmost, nám. bude u většiny spojů obou linek zaveden přestup na linku 718, a to do obou směrů. Linka 718 je vedena z Mnichova Hradiště přes Boseň, Kněžmost, Obruby a Dolní Bousov do Sobotky. V Sobotce bude vždy možnost přestupu na spoje linky406 ve směru Jičín, to samé bude platit i v opačném směru. Ráno bude možnost přestupu mezi linkou 718 a 713 v Obrubech. Na linku 713 bude možno přestoupit i v Sobotce ve vybraných časech. V zast. Mnichovo Hradiště, dopravní terminál bude ve vybraných časech možnost přestupu na vlak ve směru Turnov nebo Mladá Boleslav.

V případě jakýchkoliv připomínek doporučujeme obyvatelům obcí obrátit se na své volené zástupce, se kterými jsou jízdní řády dojednávány. Alternativně je možné oslovit též organizaci IDSK (podnety@idsk.cz), která z pověření Středočeského kraje integraci připravuje.

Zdroj: Pražská integrovaná doprava

Další informace na: 

https://pid.cz/integrace-verejne-dopravy-na-mladoboleslavsku/?tab=2

https://pid.cz/wp-content/uploads/2021/11/Knezmostecko_listopad21.pdf

https://pid.cz/wp-content/uploads/2021/11/714-J%C5%98.pdf

https://pid.cz/wp-content/uploads/2021/11/718-J%C5%98.pdf

https://pid.cz/wp-content/uploads/2021/11/736-J%C5%98.pdf

https://pid.cz/wp-content/uploads/2021/11/739-J%C5%98.pdf

Vytvořeno 11.11.2021 8:34:43 | přečteno 659x | stanislava.drdolova

Navigace

 

Vyhledávání

 
load