DSC04067

Kněžmost

Kněžmost

Obec Kněžmost pronajme byt v Branžežské ulici

Pronájem bytu

Obec Kněžmost vyhlašuje výběrové řízení na pronájem obecního bytu v Kněžmostě, ul. Branžežská 79, o velikosti 2+1 a celkové výměře 60,56 m2 sestávající z obývacího pokoje o výměře 14,91 m2, pokoje o výměře 14,6 m2, kuchyně o výměře 10,39 m2, koupelny a WC o výměře 4,57 m2, předsíně o výměře 5,11 m2, spíže o výměře 1,14 m2 a dvou sklepů o výměře 4,13 m2 a 5,71 m2.

Podmínky výběrového řízení:
  1. zájemce dosáhl ke dni vyhlášení výběrového řízení věku 18 let, je plně způsobilý k právním úkonům;
  2. ve vyplněné „Žádosti o pronájem bytu formou výběrového řízení“ nabídl zájemce minimální nájemné za 1 m2 za kalendářní měsíc (úhrada služeb poskytovaných v souvislosti s pronájmem bytu není součástí této nabídnuté částky). Žádost je k vyzvednutí na podatelně OÚ;
  3. výše horní hranice nabídky nájemného ze strany zájemce je neomezená;
  4. zájemce nebyl nájemcem jiného bytu, ze kterého dostal soudní výpověď z důvodu hrubého porušování nájemní smlouvy, toto zájemce doloží čestným prohlášením;
  5. zájemce a jeho manžel nebo manželka či partner (pokud nejsou společnými účastníky výběrového řízení) je povinen doložit zdroj a výši příjmu za období posledních 6 měsíců před termínem podání žádosti, osvědčující jeho schopnosti platit nabízené nájemné a další platby spojené s nájmem;
  6. zájemce se na prohlídce seznámí s technickým stavem nabízeného bytu a dále bere na vědomí, že zařizovací předměty v bytě byly pořízeny nově v letošním roce;
  7. pronájem bytu bude sjednán na dobu určitou v trvání 1-3 roky a bude prodlužován za podmínky dodržování ujednání nájemní smlouvy vždy o jeden rok;
  8. byt nemůže být nájemcem bez souhlasu pronajímatele dále pronajímán (podnájem);
  9. čestné prohlášení zájemce, že na účet obce složí jistinu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, před podpisem smlouvy;
  10. žádost musí být doručena do podatelny Obecního úřadu Kněžmost, Na Rynku 51 nejpozději do termínu uvedeného ve vyhlášení výběrového řízení v zalepené obálce s výrazným označením „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRONÁJEM BYTU – NEOTEVÍRAT“. Na obálce bude také uvedena zpáteční adresa žadatele.

Prohlídka bytu je možná po předchozí domluvě s Ing. L. Hybnerovou na tel. 326 214 520, nebo 603 178 136.

Hodnotící kritérium pro výběr nájemce:

Standardní kritérium výběru zájemce na pronájem bytu je maximální výše nabídnutého nájemného v Kč za 1 m2 za kalendářní měsíc, kdy minimální nabídková cena je 80 Kč (nájemné neslouží k hrazení služeb poskytovaných v souvislosti s pronájmem bytu) a splnění všech předepsaných podmínek výběrového řízení. Předpokládaný termín uzavření nájemní smlouvy je od 1. 2. 2022.

Lhůta pro podání nabídek: nejpozději do 16:00 hod. 15. prosince 2021 (včetně).

ikona souboruFormulář žádosti o pronájem ke stažení zde

ikona souboruVýzva ke stažení zde

Obec Kněžmost si vyhrazuje právo:

- výběrové řízení zrušit bez udání důvodu

- odmítnout všechny předložené nabídky

V Kněžmostě dne 12. 11. 2021

Fotogalerie bytu v čp. 79

1636961195407

1636961195407

 
1636961032326

1636961032326

 
1636961032332

1636961032332

 
1636961195401

1636961195401

 
1636961032328

1636961032328

 
1636961214807

1636961214807

 
1636961032335

1636961032335

 
1636961214804

1636961214804

 
1636961214801

1636961214801

 
1636961032338

1636961032338

 
1636961195418

1636961195418

 
1636961214798

1636961214798

 
1636961195415

1636961195415

 
 
Vytvořeno 12.11.2021 9:56:03 | přečteno 249x | stanislava.drdolova

Navigace

 

Vyhledávání

 
load