DSC03862

Kněžmost

Kněžmost

Oznámení o změně ceny vodného a stočného

Informujeme 8

Na základě schválení představenstva a. s. jsou na vodovodech a kanalizacích, které jsou na okrese Mladá Boleslav v její působnosti,  stanoveny s účinností od 1. 1. 2022 ceny vodného a stočného pro domácnosti i ostatní odběratele v jednotné výši takto: 

ceny v Kč/m3

bez DPH

vč. 10% DPH

voda pitná

52,13

57,34

voda odkanalizovaná

45,74

50,31

celkem

97,87

107,65

U vodného a stočného je uplatňována věcně usměrňovaná cena dle Výměru Ministerstva financí České republiky, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami. Do kalkulace se zahrnují pouze ekonomicky oprávněné náklady.

Vzhledem k tomu, že výše uvedené ceny jsou platné od 1. 1. 2022, bude množství odebrané vody u odběratelů určeno buď odečtem měřícího zařízení, nebo poměrným odečtem k uvedenému datu.

Ing. Vladimír Stehlík v. r., ředitel a. s.

Upozornění na důležitá telefonní čísla:

Dispečink Mladá Boleslav (nepřetržitý 24hodinový provoz)
tel. 326 721 507 

Obchodní oddělení Mladá Boleslav
tel. 326 376 142, 326 376 141                                           

Úřední hodiny obchodního oddělení a oddělení TPČ:

Pondělí: 7,00 - 16,30 hod.
Středa: 7,00 - 16,30 hod.

Pokladní hodiny:

Pondělí - čtvrtek: 7,30 - 11,30 hod. a 12,00 - 15,00 hod.
Pátek: 7,30 - 11,30 hod. a 12,00 - 14,00 hod.


Vytvořeno 18.12.2020 11:17:45 - aktualizováno 21.12.2021 14:09:16 | přečteno 441x | stanislava.drdolova
 
load