z dronu (10)

Kněžmost

Kněžmost

Zákaz rozdělávání ohňů

požáry

Ve Středočeském kraji platí od 24. března 2022 zákaz rozdělávání ohně v místech s rizikem vzniku požáru.

V souvislosti s nepříznivými meteorologickými podmínkami a navýšením počtu požárů v přírodním prostředí na území Středočeského kraje a s přihlédnutím k další předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu a na doporučení Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje bylo vyhlášeno dne 24. března 2022 na celém území Středočeského kraje až do odvolání období déletrvajícího sucha.
V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je zejména zakázáno:
  • rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (např. pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),
  • kouření na místech se zvýšeným požárním nebezpečím,
  • používání zábavní pyrotechniky,
  • vypouštění „lampionů štěstí“,
  • jízda parní lokomotivy,
  • používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení,
  • vjezd motorových vozidel na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele zemědělských pozemků při jejich obhospodařování,
  • zastavení motorových vozidel na místech, kde by se spodní část vozidla mohla dostat do styku s lehce vznětlivými materiály, např. suchou trávou, slámou, strništěm, podrostem, listím, rozlitým palivem apod.
Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze postihnout jako přestupek nebo jako jiný správní delikt podle zvláštních právních předpisů!
Dopřesňující informace naleznete zde https://bit.ly/3tB4T7P

Zdroj: Středočeský kraj
Vytvořeno 28.3.2022 19:16:03 | přečteno 801x | stanislava.drdolova

Navigace

 

Vyhledávání

 
load