DSC03860

Kněžmost

Kněžmost

Územní plán

Územní plán obce Kněžmost

Návrh změny č. 1 Územního plánu Kněžmost - v procesu projednávání

ikona souboruZ1 UP Kněžmost - změnový textZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KNĚŽMOST ZA OBDOBÍ 10/2017 - 09/2021

Soubor ke stažení zde:

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KNĚŽMOST
datum vydání 6.10.2017, účinnost 21. 10. 2017

Soubory ke stažení zde:
 
Soubory jsou nahrány ve formátu PDF, z důvodu větší velikosti, může jejich otevření trvat o něco déle.

Obec Kněžmost má platný územní plán, který nabyl účinnosti 21.10.2017.

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), rozhoduje o pořízení změny územního plánu zastupitelstvo obce a to:
  • z vlastního podnětu,
  • na návrh občana obce,
  • na návrh fyzické nebo právnické osoby, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce,
  • na návrh oprávněného investora.
Pokud návrh splňuje všechny stanovené náležitosti, pořizovatel (úřad územního plánování, odbor výstavby a územního plánování na městském úřadě v Mnichově Hradišti) návrh posoudí a se svým stanoviskem jej předloží k rozhodnutí zastupitelstvu obce Kněžmost. Na pořízení změny územního plánu není právní nárok a rozhodnutí o tom, zda se změna bude či nebude pořizovat je zcela v kompetenci a na uvážení zastupitelstva.

Navigace

 

Vyhledávání

 
load