z dronu (10)

Kněžmost

Kněžmost

Příroda v okolí Kněžmosta

Lesopark Důně

Území na samém rozhraní otevřené polabské krajiny a skalních měst Českého ráje. Tvořeno je fragmenty luk i ovocných sadů, plynule přecházejících do smíšeného lesa. Probíhá tudy hranice nejstarší chráněné krajinné oblasti Český ráj.

Přestože dosud nebyla oblast podrobně zkoumána, lze zde očekávat pestrou druhovou rozmanitost zejména rostlin, ale i živočichů. Hned z několika míst, vybavených lavičkami, se nabízí pěkný výhled po kraji. Lesoparkem lze dále pokračovat po turistických cestách k řadě dominant Českého ráje.

V letech 2008 – 2010 zde byl realizován projekt, spolufinancovaný Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

V rámci realizace bylo provedeno odstranění a výsadba dřevin, založení travního porostu, rekonstrukce cestní sítě a dokončovací a rozvojová péče po dobu 2 let.

Celkové uznatelné náklady na akci činily 4 724 673 Kč, z toho byl příspěvek z fondu Evropské unie 4 015 971, příspěvek SFŽP ČR 236 234 Kč a příspěvek obce Kněžmost 472 468 Kč.

Lesopark Důně byl slavnostně otevřen 25. září 2010.

Související odkazy:

Důně na web.JPG       Dune.JPG

 Zelený pás – Remízky

V letech 2010 – 2011 byl po východním obvodu Kněžmosta vybudován pás remízků. Projekt byl spolufinancovaný Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

V rámci realizace byla provedena výsadba izolační zeleně, založení travního porostu, vytvoření ochranného příkopu, instalace mobiliáře a dokončovací a rozvojová péče po dobu dvou let.

Celkové uznatelné náklady na akci činily 1 557 946 Kč, z toho byl příspěvek z fondu Evropské unie 1 324 244,10 Kč, příspěvek SFŽP ČR 77 897,30 a příspěvek obce Kněžmost 155 794,60 Kč.

Vrch Hrádek nad Kněžmostem

Na východ od Kněžmostu se vypíná do výšky tří set metrů vrch Hrádek. Krom zachovalých lučních společenstev na jižní straně je vrch významným cílem tažných ptáků jako jsou čápi, orli či krkavci, kteří v čase jarní i podzimní migrace využívají stoupavých teplých proudů k vynesení do výšky. Protierozní pásy keřů na jeho svazích jsou významným hnízdištěm ptactva. Území s výčnělky pískovcových skal je lokálně nestabilní, zaznamenány byly půdní sesuvy.

Mokřady u Nového rybníku

Jižně Kněžmostu se v blízkosti Kněžmostsky rozprostírají cenné mokřadní biotopy, které byly v 80. létech minulého století uchráněny před rekultivací. Vysoká hladina spodní vody v místě a četné stružky, jsou útočištěm vzácné mokřadní flóry, v konci minulého století zde v okraji jedné ze slatí kvetla například vachta trojlistá, nazývaná královnou vodních květin.  Z ptactva zde od stejné doby hnízdí nádherný slavík modráček, nejvzácnějším druhem však bylo pozorování rákosníka ostřicového v prostředí řídké rákosiny a vysokých ostřic. Místo je významným biokoridorem v krajině Kněžmostska, sousední rybník Nový je významným shromaždištěm vodního ptactva.

Rybníky v našem správním území:      

 • Drhlenský rybník
 • Farářský rybník
 • Patřín
 • Zlato
 • Lomenďák
 • Brodek
 • Váček
 • Nový rybník
 • U Střípku
 • Býčinský rybník
 • Soustava chovných rybníků v Suhrovicích (nově obnovené)
 • Kněžmostský rybník
 • Kuchlík
 • Pivovárek

Potoky v našem správním území:

 • Kněžmostka
 • Koprnický potok
 • Boseňský potok
Vytvořeno 4.3.2014 9:47:56 | přečteno 1615x | ernest
 
load