škola

Kněžmost

Kněžmost

Oprava místní komunikace, Zahradní ulice

Po rekonstrukci

/červen 2014/, /březen 2014/

Stavební práce se blíží do finiše. Na nové komunikaci jsou provedeny veškeré podkladní štěrkové vrstvy, jsou osazeny obrubníky a jsou provedeny dlažby v místech vjezdů a v místech parkovacích stání; připravuje se pokládka asfaltových vrstev.

/březen 2014/
V polovině března byly zahájeny stavební práce související s realizací letošní významné investiční akce „Oprava místní komunikace, Zahradní ulice“. Díky příznivému počasí práce pokračují v odpovídajícím tempu. Za cenu jistého přechodného nepohodlí a omezení pro bydlící obyvatele dojde v dohledné době ke zlepšení prostředí v této lokalitě. Demontované panely z původní komunikace, byly použity na vytvoření zpevněné manipulační plochy ve sběrném místě Kněžmost.

Stavební práce:  COLAS CZ, a.s., Praha 9 – Vysočany
Cena:  3.293.131,– Kč (včetně DPH)
Financuje:  Obec Kněžmost

Oprava místní komunikace, Zahradní ulice

Před rekonstrukcí

Před rekonstrukcí

 
Před rekonstrukcí

Před rekonstrukcí

 
Před rekonstrukcí

Před rekonstrukcí

 
Před rekonstrukcí

Před rekonstrukcí

 
Po rekonstrukci

Po rekonstrukci

 
Před rekonstrukcí

Před rekonstrukcí

 
Po rekonstrukci

Po rekonstrukci

 
 
Vytvořeno 5.3.2014 21:35:51 | přečteno 600x | ernest

Investice a projekty

Rozšíření sítě veřejného vodovodu na území obce Kněžmost, místní část Soleček, Solec a Chlumín a připojení místní části Malobratřice Nový venkovní infopanel Pojďme se vzdělávat a bavit Rozšíření sítě veřejného vodovodu na území obce Kněžmost, místní část Soleček, Solec a Chlumín a při Revitalizace rybníka v Násedlnici Prodloužení vodovodu v místní části Suhrovice Výsadba stromů v ulici Západní a Lomená Rekonstrukce místních komunikací, ulice Západní a Lomená, II. etapa Rekonstrukce kabin TJ Sokol Kněžmost, rekonstrukce a rozšíření venkovních hracích ploch Vodojem v Srbsku WV Transportér Vznik studijního oddělení, přechod na nový knihovní systém a zahájení výpůjček e-knih Úhelnice - přeložka vodovodního přivaděče Obnova výsadby u bytových domů Kněžmost Rekonstrukce místních komunikací, ulice Západní a Lomená, I. etapa Nákup techniky pro JSDH obce Kněžmost Přístavba základní školy Kněžmost Vybavení odborných učeben ZŠ Kněžmost Rekonstrukce vodovodu v místní části Suhrovice, Kněžmost Místní komunikace a veřejná účelová komunikace Úhelnice Oprava Pražské ulice v Malobratřicích Nákup velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody pro JSDH Kněžmost Stavební úpravy objektu čp. 218, Na Rynku Stavební úpravy jídelny ZŠ Kněžmost Rekonstrukce fasády radnice Oprava komunikace a pomníčku v místní části Srbsko Rozšíření severovýchodní větve skupinového vodovodu Přístavba spojovací chodby - propojení pavilonů MŠ Zateplení mateřské školky Rekonstrukce MK v obci Kněžmost Oprava balkonů a lodžií, čp. 24 (DPS) Oprava kapličky v místní části Chlumín Oprava chodníku v Nádražní ulici Oprava místní komunikace, Zahradní ulice Nové schodiště v Solci Přístavba nového pavilonu MŠ Kněžmost
 
load