DSC06507

Kněžmost

Kněžmost

Oprava Pražské ulice v Malobratřicích

Stav po opravě

v roce 2017
V souladu s plánem oprav místních komunikací v obci Kněžmost proběhla oprava komunikace v místní části Malobratřice – „Pražské“ ulice. Při úpravě povrchu vozovky byl upraven i podélný a příčný profil komunikace.
Došlo tak k výraznému vylepšení jízdních, provozních parametrů.

Vedle uvedené konkrétní ulice v Malobratřicích byly v průběhu letošního jara a léta opraveny i další místní komunikace, a to v Kněžmostě, Drhlenách a v Čížovkách.

Stavební práce: M-Silnice a.s.
Cena: 376 176,– Kč (včetně DPH)
Financuje: Obec Kněžmost


prazska_malobratrice

Stav po opravě

Stav po opravě

 
Stav před opravou

Stav před opravou

 
 
Vytvořeno 20.11.2017 20:33:07 | přečteno 762x | ernest

Investice a projekty

Rozšíření sítě veřejného vodovodu na území obce Kněžmost, místní část Soleček, Solec a Chlumín a připojení místní části Malobratřice Nový venkovní infopanel Pojďme se vzdělávat a bavit Rozšíření sítě veřejného vodovodu na území obce Kněžmost, místní část Soleček, Solec a Chlumín a při Revitalizace rybníka v Násedlnici Prodloužení vodovodu v místní části Suhrovice Výsadba stromů v ulici Západní a Lomená Rekonstrukce místních komunikací, ulice Západní a Lomená, II. etapa Rekonstrukce kabin TJ Sokol Kněžmost, rekonstrukce a rozšíření venkovních hracích ploch Vodojem v Srbsku WV Transportér Vznik studijního oddělení, přechod na nový knihovní systém a zahájení výpůjček e-knih Úhelnice - přeložka vodovodního přivaděče Obnova výsadby u bytových domů Kněžmost Rekonstrukce místních komunikací, ulice Západní a Lomená, I. etapa Nákup techniky pro JSDH obce Kněžmost Přístavba základní školy Kněžmost Vybavení odborných učeben ZŠ Kněžmost Rekonstrukce vodovodu v místní části Suhrovice, Kněžmost Místní komunikace a veřejná účelová komunikace Úhelnice Oprava Pražské ulice v Malobratřicích Nákup velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody pro JSDH Kněžmost Stavební úpravy objektu čp. 218, Na Rynku Stavební úpravy jídelny ZŠ Kněžmost Rekonstrukce fasády radnice Oprava komunikace a pomníčku v místní části Srbsko Rozšíření severovýchodní větve skupinového vodovodu Přístavba spojovací chodby - propojení pavilonů MŠ Zateplení mateřské školky Rekonstrukce MK v obci Kněžmost Oprava balkonů a lodžií, čp. 24 (DPS) Oprava kapličky v místní části Chlumín Oprava chodníku v Nádražní ulici Oprava místní komunikace, Zahradní ulice Nové schodiště v Solci Přístavba nového pavilonu MŠ Kněžmost
 
load