z dronu (10)

Kněžmost

Kněžmost

Kněžmostský Betlém a boží hrob

Projekt Spolku přátel kultury, obce a farnosti Kněžmost.
Video ke shlédnutí na portálu YouTube zde.

Kněžmostský betlém a Boží hrob

Před pěti lety, když jsme připravovali naše první adventní setkávání, jsme do kostela instalovali zvětšenou verzi Šrámkova vystřihovacího betlému, který jsme letos umístili do kostela před boční vchod. Chtěli jsme jím tehdy vzdát hold patronovi našeho kostela, svatému Františkovi z Assisi, nebo chcete-li Františkovi Serafínskému, který je legendárním zakladatelem stavění jesliček nebo betlémů. Traduje se, že výjev narození Páně s živými postavami poprvé inscenoval na Štědrý den roku 1223 v jeskyni blízko italské vesničky Greccio, a že tam také poprvé sloužil půlnoční mši. Druhý betlém, podstatně menší, stojí letos na pódiu pod kazatelnou. Ocitl se v kostele péčí našeho pana faráře, který ho také sám vyřezal. Protože v pohádkách a komediích se věci nebo události odehrávají v magických trojicích, a ani v reálném životě tomu nebývá jinak, také náš kostel čekal na svůj třetí betlém. A právě o první letošní adventní neděli se dočkal. Chrámový betlém, který patří kostelu od první poloviny minulého století, se objevil jako stálá expozice v nové scenérii a v nových souvislostech.

Na koncertě 22. září loňského roku jsme projekt představili veřejnosti. Mnozí z vás při tom tehdy byli a jistě si pamatují tu krásnou atmosféru, ve které celý koncert proběhl. Doufali jsme, že vás náš nápad upoutá, ale tak nebývalý zájem naše očekávání mnohonásobně předčil. Jen díky vaší podpoře jsme se do realizace projektu vůbec pustili, protože nám bylo jasné, že kdybychom zůstali sami, nevzniklo by nic.

Začátkem letošního roku jsme k betlému přidali i rekonstrukci a novou scenérii Božího hrobu, který, navštěvovaný jen zřídka a v posledních letech už vůbec ne, existoval ve zdejším kostele od roku 1913. V obou nikách pod kůrem tak vznikl diptych rámující život Krista.

Teď, po dvouletém úsilí, je, jak se říká, hotovo. Všechno o postupném uskutečňování našeho nápadu se dočtete v kronice, kterou jsme celou tu dobu psali, a která je připravená k tisku. Po dohodě s panem starostou bude jeden výtisk volně dostupný v obecní knihovně a ve zjednodušené elektronické podobě také na stránkách obce.

Připojujeme několik zaokrouhlených čísel, která osvětlí projekt z dalšího, pragmatičtějšího úhlu:

Dobrovolní dárci věnovali na projekt neuvěřitelných 179 000 Kč.
Nadační fond Škoda Auto, který jsme požádali o grant a prošli výběrovým řízením, spolufinancoval projekt částkou 120 000 Kč.
Ve formě sponzorských darů získal projekt 86 000 Kč.
Celkové náklady na projekt dosáhly částky 385 000 Kč.

Děkujeme všem, kdo se jakýmkoli způsobem podíleli na uskutečnění projektu a přejeme krásné a požehnané svátky vánoční a do nového roku chuť něco změnit.


v Kněžmostě 3. prosince 2019
za Spolek přátel kultury Kněžmost, Zdeněk Zdobinský a David Vejražka

Galerie projetku Kněžmostský Betlém a boží hrob

Boží hrob v kostele sv. Fr. Serafínského

Boží hrob v kostele sv. Fr. Serafínského

 
Boží hrob v kostele sv. Fr. Serafínského

Boží hrob v kostele sv. Fr. Serafínského

 
Kronika k projektu Kněžmostský betlém a boží hrob

Kronika k projektu Kněžmostský betlém a boží hrob

 
Projekt Kněžmostský betlém

Projekt Kněžmostský betlém

 
Projekt Kněžmostský betlém

Projekt Kněžmostský betlém

 
Projekt Kněžmostský betlém

Projekt Kněžmostský betlém

 
 
Vytvořeno 24.7.2020 12:43:14 | přečteno 389x | stanislava.drdolova

Spolek přátel kultury Kněžmost

 
load