DSC03860

Kněžmost

Kněžmost

Geologické práce na území obce

rozhodnutí čj.vydáno dnevydáno kým 
  18.01.2022   Rostislav Stejskal /IČO 869 28 058/  
Ohlášení provedení průzkumného hydrogeologického vrtu za účelem zjištění stavu podzemních vod v obci Kněžmost, k.ú. Solec, na pozemku p.č. 16/1. Předpokládaná hloubka vrtu cca 25 m. Předpokládaný termín provádění 20.1.2022 – 22.1.2022 (případná změna termínu v případě nepříznivého počasí možná). 
MH-ŽP/17006/2021-4/71/Lac   23.12.2021   MěÚ Mnichov Hradiště, odbor životního prostředí  
1.) povolení k nakládání s podzemními vodami – k jejich odběru na pozemku parc.č. 236/18 v k.ú. Suhrovice, obec Kněžmost;
2.) společné povolení ke stavbě vodního díla „Vrtaná studna na pozemku parc.č. 236/18, k.ú. Suhrovice“; individuální zásobování pitnou vodou (pro budoucí RD). 
MH-ŽP/155887/2021-6/67/Lac   03.12.2021   MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor životního prostředí  
souhlas k provedení geologických průzkumných prací na pozemku parc.č. 16/1 v k.ú. Solect, obec Kněžmost (následné využití průzkumného díla na stavbu jímání podzemní vody)  
  08.12.2021   PROFI VODA s.r.o. /IČO 290 77 451/  
ohlášení hydrogeologického průzkumu pro realizaci vrtané studny na pozemku parc.č. 300/6 v k.ú. Suhrovice (průzkumný vrt do hloubky cca 60 m; v případě pozitivního výsledku bude vrt zabezpečen pro další využití), předpokládaná doba provádění prosinec 2021 – listopad 2023  
MH-ŽP/3866/2021-8/62/Lac   18.10.2021   MěÚ Mnichov Hradiště, odbor životního prostředí  
1.) povolení k nakládání s podzemními vodami – k jejich odběru na pozemku parc.č. 725/9 v k.ú. Kněžmost, obec Kněžmost (související vodní dílo „Kobrle - vrtaná studna p.č. 725/9, k.ú. Kněžmost“)
2.) společné povolení ke stavbě vodního díla „Kobrle - vrtaná studna p.č. 725/9, k.ú. Kněžmost“; zdroj užitkové vody pro zálivku pozemku parc.č. 725/9 v k.ú. Kněžmost a příp. plnění zahradního bazénu s objemem do 20 m3
 
MH-ŽP/15587/2021-2/Lac   21.10.2021   MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor životního prostředí  
oznámení o zahájení vodoprávního řízení o udělení souhlasu vodoprávního úřadu k provedení průzkumných geologických prací, jejichž cílem je následné využití průzkumného díla na stavbu vodního díla /vrtané studny/ určeného k jímání podzemní vody) za účelem odběru podzemní vody pro potřeby rodinného domu na pozemku parc.č. 16/1 v k.ú. Solec
MH-ŽP/12112/2021-6/58/Lac 16.09.2021  MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor životního prostředí  
souhlas k provedení geologických průzkumných prací na pozemku parc.č. 300/9 v k.ú. Suhrovice, obec Kněžmost (následné využití průzkumného díla na stavbu jímání podzemní vody).
MH-ŽP/10068/2021-6/57/Lac   14.09.2021  MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor životního prostředí 
souhlas k provedení geologických průzkumných prací na pozemku parc.č. 725/122 v k.ú. Kněžmost, obec Kněžmost (následné využití průzkumného díla na stavbu jímání podzemní vody).
MH-ŽP/20282/2020-14/49/Lac  02.09.2021 MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor životního prostředí  
1) povolení k nakládání s podzemními vodami – k jejich odběru na pozemku parc.č. 448/1 v k.ú. Srbsko, obec Kněžmost (související vodní dílo „Výstavba vrtané studny na p.č. 448/1, k.ú. Srbsko“)
2) společné povolení ke stavbě vodního díla „Výstavba vrtané studny na p.č. 448/1, k.ú. Srbsko“; pro zásobování RD pitnou vodou, pro napájení zvířat a pro zálivku zahrady.
 
 30.08.2021Studnařství Čermák s.r.o. /IČO 248 46 562/
oznámení geologických prací na pozemku parc.č. 300/57 v k.ú. Násedlnice (ověření možnosti získání zdroje podzemní vody), v termínu září 2021, dle přístupnosti lokality a klimatických podmínek.
MH-ŽP/5781/2021-8/Lac  30.08.2021MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor životního prostředí
oznámení o provedení geologických průzkumných prací na pozemku parc.č. 236/18 v k.ú. Suhrovice, místní část Drhleny (následné využití průzkumného díla na stavbu k jímání podzemní vody), v termínu 03. září 2021.
MH-ŽP/12112/2021-2/Lac 27.08.2021MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor životního prostředí
oznámení o zahájení vodoprávního řízení o udělení souhlasu k plánované stavbě vrtané studny, resp. nakládání s podzemními vodami, pozemek parc.č. 300/9 v k.ú. Suhrovice, místní část Drhleny; provedení průzkumných geologických prací (následné využití průzkumného díla na stavbu vodního díla /vrtané studny/ určeného k jímání podzemní vody).
MH-ŽP/10068/2021-2/Lac 02.08.2021MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor životního prostředí
oznámení o zahájení vodoprávního řízení, souhlas vodoprávního úřadu k provedení průzkumných geologických prací, parcela č. 725/122 v k.ú. Kněžmost (následné využití průzkumného díla na stavbu vodního díla /vrtané studny/ určeného k jímání podzemní vody).
MH-ŽP/10065/2021-3/42/Lac 30.07.2021  MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor životního prostředí  
souhlas k provedení geologických průzkumných prací na pozemku parc.č. 352/11 v k.ú. Úhelnice, místní část Úhelnice (následné využití průzkumného díla na stavbu jímání podzemní vody). 
MH-ŽP/5781/2021-2/Lac  31.05.2021 MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor životního prostředí
oznámení o zahájení vodoprávního řízení, souhlas vodoprávního úřadu ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku v ochranných pásmech vodních zdrojů, na pozemku parc.č. 236/18 v k.ú. Suhrovice, místní část Drhleny (následné využití průzkumného díla na stavbu jímání podzemní vody). 
MH-ŽP/4979/2021-2/Lac 10.05.2021MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor životního prostředí
oznámení o zahájení vodoprávního řízení, provedení geologických průzkumných prací na pozemku parc.č. 67/7 v k.ú. Malobratřice, místní část Malobratřice (následné využití průzkumného díla na stavbu jímání podzemní vody). 
MH-ŽP/17436/2020-7/Lac 24.03.2021  MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor životního prostředí
oznámení o provedení doplňkového hydrogeologického průzkumu v rámci hydrodynamické (čerpací a stoupací) zkoušky průzkumného vrtu na pozemku parc.č. 127/10 v k.ú Solec, místní část Soleček (následní využití průzkumného díla na stavbu k jímání podzemní vody).
MH-ŽP/4979/2021-6/36/Lac   12. 7. 2021   MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor životního prostředí  

souhlas k provedení geologických průzkumných prací na pozemku č. 67/7 v k.ú. Malobratřice(následné využití průzkumného díla na stavbu k jímání podzemní vody)

MH-ŽP/5781/2021-7/37/Lac   14. 7. 2021 MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor životního prostředí  

povolení k provedení geologických průzkumných prací spojených se zásahem do pozemku v ochranných pásmech vodních zdrojů na pozemku č. 236/18 v k.ú. Suhrovice (následné využití průzkumného díla na stavbu k jímání podzemní vody)


DOPORUČENÍ „OBČANSKÉHO SPOLKU PRO OCHRANU VÝŠKY HLADINY VODY STUDNÍ“

S odvoláním na nedávnou písemnou komunikaci obce s předsedou výše jmenovaného spolku předáváme občanům-majitelům studní následující informaci občanského spolku:

„Protože v oblasti sledované naším občanským spolkem došlo v posledních několika letech k poklesům hladiny vody v domovních studnách a našemu spolku jsou už známy případy nekorektních provedení vrtů….., mj. také doporučujeme vlastníkům studní, aby si nechali zaměřit výšku hladiny vody. Pokud by došlo v budoucnu v jejich studni k úbytku (ztrátě) vody, pak budou mít v případě požadavku na náhradu škody zaprotokolovanou původní výšku hladiny.“

za občanský spolek Ing. Jan Reiter


Datum zápisu:Věc:Místo:Termín:
2020-05-19Provedení vrtných pracíp.č. 94/1 a 95/1 k.ú. Kněžmostčerven 2020
Výst.2124/2019-3/6 ze dne 19.2.2020 OÚ Kněžmost, stavební úřad 
2020-07-13Provedení vrtných pracíp.č. 725/9 k.ú. Kněžmost červenec 2020
č.j. MH-ŽP/2811/2020-13/28/Lac, MěÚ Mn. Hradiště - životní prostředí 

Vytvořeno 19.8.2019 15:54:39 - aktualizováno 13.7.2020 14:13:04 | přečteno 324x | stanislava.drdolova
 
load