škola

Kněžmost

Kněžmost

Geologické práce v roce 2021

rozhodnutí čj.vydáno dnevydáno kým 
MH-ŽP/17006/2021-4/71/Lac  23.12.2021  MěÚ Mnichov Hradiště, odbor životního prostředí  
1.) povolení k nakládání s podzemními vodami – k jejich odběru na pozemku parc.č. 236/18 v k.ú. Suhrovice, obec Kněžmost;
2.) společné povolení ke stavbě vodního díla „Vrtaná studna na pozemku parc.č. 236/18, k.ú. Suhrovice“; individuální zásobování pitnou vodou (pro budoucí RD). 
MH-ŽP/155887/2021-6/67/Lac  03.12.2021  MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor životního prostředí  
souhlas k provedení geologických průzkumných prací na pozemku parc.č. 16/1 v k.ú. Solect, obec Kněžmost (následné využití průzkumného díla na stavbu jímání podzemní vody)  
 08.12.2021  PROFI VODA s.r.o. /IČO 290 77 451/  
ohlášení hydrogeologického průzkumu pro realizaci vrtané studny na pozemku parc.č. 300/6 v k.ú. Suhrovice (průzkumný vrt do hloubky cca 60 m; v případě pozitivního výsledku bude vrt zabezpečen pro další využití), předpokládaná doba provádění prosinec 2021 – listopad 2023  
MH-ŽP/3866/2021-8/62/Lac  18.10.2021  MěÚ Mnichov Hradiště, odbor životního prostředí  
1.) povolení k nakládání s podzemními vodami – k jejich odběru na pozemku parc.č. 725/9 v k.ú. Kněžmost, obec Kněžmost (související vodní dílo „Kobrle - vrtaná studna p.č. 725/9, k.ú. Kněžmost“)
2.) společné povolení ke stavbě vodního díla „Kobrle - vrtaná studna p.č. 725/9, k.ú. Kněžmost“; zdroj užitkové vody pro zálivku pozemku parc.č. 725/9 v k.ú. Kněžmost a příp. plnění zahradního bazénu s objemem do 20 m3
  
MH-ŽP/15587/2021-2/Lac  21.10.2021  MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor životního prostředí  
oznámení o zahájení vodoprávního řízení o udělení souhlasu vodoprávního úřadu k provedení průzkumných geologických prací, jejichž cílem je následné využití průzkumného díla na stavbu vodního díla /vrtané studny/ určeného k jímání podzemní vody) za účelem odběru podzemní vody pro potřeby rodinného domu na pozemku parc.č. 16/1 v k.ú. Solec
MH-ŽP/12112/2021-6/58/Lac16.09.2021 MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor životního prostředí  
souhlas k provedení geologických průzkumných prací na pozemku parc.č. 300/9 v k.ú. Suhrovice, obec Kněžmost (následné využití průzkumného díla na stavbu jímání podzemní vody).
MH-ŽP/10068/2021-6/57/Lac  14.09.2021  MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor životního prostředí 
souhlas k provedení geologických průzkumných prací na pozemku parc.č. 725/122 v k.ú. Kněžmost, obec Kněžmost (následné využití průzkumného díla na stavbu jímání podzemní vody).
MH-ŽP/20282/2020-14/49/Lac  02.09.2021MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor životního prostředí  
1) povolení k nakládání s podzemními vodami – k jejich odběru na pozemku parc.č. 448/1 v k.ú. Srbsko, obec Kněžmost (související vodní dílo „Výstavba vrtané studny na p.č. 448/1, k.ú. Srbsko“)
2) společné povolení ke stavbě vodního díla „Výstavba vrtané studny na p.č. 448/1, k.ú. Srbsko“; pro zásobování RD pitnou vodou, pro napájení zvířat a pro zálivku zahrady.
  
 30.08.2021Studnařství Čermák s.r.o. /IČO 248 46 562/
oznámení geologických prací na pozemku parc.č. 300/57 v k.ú. Násedlnice (ověření možnosti získání zdroje podzemní vody), v termínu září 2021, dle přístupnosti lokality a klimatických podmínek.
MH-ŽP/5781/2021-8/Lac30.08.2021MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor životního prostředí
oznámení o provedení geologických průzkumných prací na pozemku parc.č. 236/18 v k.ú. Suhrovice, místní část Drhleny (následné využití průzkumného díla na stavbu k jímání podzemní vody), v termínu 03. září 2021.
MH-ŽP/12112/2021-2/Lac27.08.2021MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor životního prostředí
oznámení o zahájení vodoprávního řízení o udělení souhlasu k plánované stavbě vrtané studny, resp. nakládání s podzemními vodami, pozemek parc.č. 300/9 v k.ú. Suhrovice, místní část Drhleny; provedení průzkumných geologických prací (následné využití průzkumného díla na stavbu vodního díla /vrtané studny/ určeného k jímání podzemní vody).
MH-ŽP/10068/2021-2/Lac02.08.2021MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor životního prostředí
oznámení o zahájení vodoprávního řízení, souhlas vodoprávního úřadu k provedení průzkumných geologických prací, parcela č. 725/122 v k.ú. Kněžmost (následné využití průzkumného díla na stavbu vodního díla /vrtané studny/ určeného k jímání podzemní vody).
MH-ŽP/10065/2021-3/42/Lac30.07.2021 MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor životního prostředí  
souhlas k provedení geologických průzkumných prací na pozemku parc.č. 352/11 v k.ú. Úhelnice, místní část Úhelnice (následné využití průzkumného díla na stavbu jímání podzemní vody). 
MH-ŽP/5781/2021-2/Lac  31.05.2021 MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor životního prostředí
oznámení o zahájení vodoprávního řízení, souhlas vodoprávního úřadu ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku v ochranných pásmech vodních zdrojů, na pozemku parc.č. 236/18 v k.ú. Suhrovice, místní část Drhleny (následné využití průzkumného díla na stavbu jímání podzemní vody). 
MH-ŽP/4979/2021-2/Lac10.05.2021MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor životního prostředí
oznámení o zahájení vodoprávního řízení, provedení geologických průzkumných prací na pozemku parc.č. 67/7 v k.ú. Malobratřice, místní část Malobratřice (následné využití průzkumného díla na stavbu jímání podzemní vody). 
MH-ŽP/17436/2020-7/Lac24.03.2021  MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor životního prostředí
oznámení o provedení doplňkového hydrogeologického průzkumu v rámci hydrodynamické (čerpací a stoupací) zkoušky průzkumného vrtu na pozemku parc.č. 127/10 v k.ú Solec, místní část Soleček (následní využití průzkumného díla na stavbu k jímání podzemní vody).
MH-ŽP/4979/2021-6/36/Lac  12. 7. 2021  MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor životního prostředí  

souhlas k provedení geologických průzkumných prací na pozemku č. 67/7 v k.ú. Malobratřice(následné využití průzkumného díla na stavbu k jímání podzemní vody)

MH-ŽP/5781/2021-7/37/Lac  14. 7. 2021MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor životního prostředí  

povolení k provedení geologických průzkumných prací spojených se zásahem do pozemku v ochranných pásmech vodních zdrojů na pozemku č. 236/18 v k.ú. Suhrovice (následné využití průzkumného díla na stavbu k jímání podzemní vody)


Vytvořeno 25.1.2022 8:15:41 | přečteno 262x | stanislava.drdolova
 
load