DSC 1166

Kněžmost

Kněžmost

Geologické práce v roce 2022

rozhodnutí čj.vydáno dnevydáno kým 
 05.05.2022 Rostislav Stejskal (IČO 869 28 058)
Ohlášení provedení průzkumného hydrogeologického vrtu v obci Kněžmost, k.ú. Suhrovice, na pozemku p.č. 297/3. Předpokládaná hloubka vrtu cca 50 m. Předpokládaný termín provádění 16.5.2022. Rozhodnutí – udělení souhlasu k provedení geologických průzkumných prací vydáno dne 30.03.2022, č.j. MH-ŽP/17238/2021-9/17/Lac. 
MH-ŽP/17238/2021-9/17/Lac 30.03.2022 MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor životního prostředí
Souhlas k provedení geologických průzkumných prací na pozemku parc.č. 297/3 v k.ú. Suhrovice, místní část Drhleny (následné využití průzkumného díla na stavbu k jímání podzemní vody). 
MH-ŽP/19715/2021-10/21/Lac   26.04.2022   MěÚ Mnichov Hradiště, odbor životního prostředí  
1) Povolení k nakládání s podzemními vodami – k jejich odběru na pozemku parc.č. 265/6 a parc.č. 265/7 v k.ú. Malobratřice, obec Kněžmost, místní část Čížovka (související vodní dílo „Malobratřice – vrtaná studna na p.č. 265/7“), 
2) společné povolení ke stavbě vodního díla „Malobratřice – vrtaná studna na p.č. 265/7“; zásobování pitnou a užitkovou vodou.
MH-ŽP/1917/2022-7/21/Lac   12.04.2022   MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor životního prostředí  
Souhlas k provedení geologických průzkumných prací na pozemku parc.č. 300/6 v k.ú. Suhrovice, místní část Drhleny (následné využití průzkumného díla na stavbu k jímání podzemní vody).
MH-ŽP/2502/2022-3/Lac   13.04.2022     MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor životního prostředí 
Oznámení o zahájení společného řízení a vodoprávního řízení o vydání
1) povolení k nakládání s vodami – k jejich odběru,
2) společného povolení k umístění a provedení stavby vodního díla „Vrtaná studna pro zálivku zahrady – Úhelnice“, která bude umístěna na pozemku parc. č. 352/11 v k.ú. Úhelnice (odběr podzemní vody je požadován jako zdroj užitkové vody pro zálivku zahrady). 
MH-ŽP/974/2022-9/20/Lac   07.04.2022   MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor životního prostředí  
Souhlas k provedení geologických průzkumných prací na pozemku parc.č. 300/11 v k.ú. Suhrovice, místní část Drhleny (následné využití průzkumného díla na stavbu k jímání podzemní vody). 
MH-ŽP/975/2022-9/19/Lac   07.04.2022   MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor životního prostředí  
Souhlas k provedení geologických průzkumných prací na pozemku parc.č. 300/17 v k.ú. Suhrovice, místní část Drhleny (následné využití průzkumného díla na stavbu k jímání podzemní vody). 
MH-ŽP/19745/2021-5/Lac   14.02.2022  MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor životního prostředí
Oznámení o zahájení dodatečného stavebního povolení stavby vodního díla – vrtané studny: „Vrtaná studna – Koprník p.č. 38/14“, která je umístěna na pozemku parc.č. 38/14 v k.ú. Koprník. 
MH-ŽP/17238/2021-9/17/Lac   30.03.2022 MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor životního prostředí
Souhlas k provedení geologických průzkumných prací na pozemku parc.č. 297/3 v k.ú. Suhrovice, místní část Drhleny (následné využití průzkumného díla na stavbu k jímání podzemní vody). 
MH-ŽP/19715/2021-4/Lac   02.03.2022   MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor životního prostředí  
Oznámení o zahájení společného řízení a vodoprávního řízení o vydání
1) povolení k nakládání s vodami – k jejich odběru,
2) společného povolení k umístění a provedení stavby vodního díla „Malobratřice – vrtaná studna na p.č. 265/7“. Studna bude sloužit jako zdroj vody pro rekreační objekt.
 
MH-ŽP/1463/2022-2/Lac   03.03.2022 MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor životního prostředí  
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení o udělení souhlasu vodoprávního úřadu ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku, na pozemku parc.č. 249/27 v k.ú. Suhrovice. Záměrem žadatele je provedení průzkumných geologických prací, jejichž cílem je následné využití průzkumného díla na stavbu vodního díla (vrtané studny) určeného k jímání podzemní vody za účelem odběru podzemní vody pro potřeby rodinného domu se zahradou na pozemku parc.č. 249/27 v k.ú. Suhrovice, místní část Drhleny, předpokládaná potřeba vody je do 220 m3/rok, předpokládaná hloubka vrtu je 25 - 30 m.  
MH-ŽP/1465/2022-2/Lac 03.03.2022   MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor životního prostředí  
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení o udělení souhlasu vodoprávního úřadu ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku, na pozemku parc.č. 249/29 v k.ú. Suhrovice. Záměrem žadatele je provedení průzkumných geologických prací, jejichž cílem je následné využití průzkumného díla na stavbu vodního díla (vrtané studny) určeného k jímání podzemní vody za účelem odběru podzemní vody pro potřeby rodinného domu se zahradou na pozemku parc.č. 249/19 v k.ú. Suhrovice, místní část Drhleny, předpokládaná potřeba vody je do 220 m3/rok, předpokládaná hloubka vrtu je 35 m.  
MH-ŽP/1917/2022-3/Lac  24.02.2022MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor životního prostředí

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení o udělení souhlasu vodoprávního úřadu ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku, na pozemku parc.č. 300/6 v k.ú. Suhrovice. Záměrem žadatele je provedení průzkumných geologických prací, jejichž cílem je následné využití průzkumného díla na stavbu vodního díla (vrtané studny) určeného k jímání podzemní vody za účelem odběru podzemní vody pro potřeby 2 až 3 rekreačních chat na pozemku parc.č. 300/6 v k.ú. Suhrovice, předpokládaná potřeba vody je cca 0,01 l/s, předpokládaná hloubka vrtu je max. 60 m. 

MH-ŽP/974/2022-4/Lac  24.02.2022  MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor životního prostředí  

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení o udělení souhlasu vodoprávního úřadu ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku, na pozemku parc.č. 300/11 v k.ú. Suhrovice. Záměrem žadatele je provedení průzkumných geologických prací, jejichž cílem je následné využití průzkumného díla na stavbu vodního díla (vrtané studny) určeného k jímání podzemní vody za účelem odběru podzemní vody pro potřeby rodinného domu na pozemku parc.č. 300/11 v k.ú. Suhrovice, předpokládaná potřeba vody je do 70 m3/rok, předpokládaná hloubka vrtu je 40-45 m.

MH-ŽP/975/2022-4/Lac  24.02.2022MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor životního prostředí

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení o udělení souhlasu vodoprávního úřadu ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku, na pozemku parc.č. 300/17 v k.ú. Suhrovice. Záměrem žadatele je provedení průzkumných geologických prací, jejichž cílem je následné využití průzkumného díla na stavbu vodního díla (vrtané studny) určeného k jímání podzemní vody za účelem odběru podzemní vody pro potřeby rekreačního objektu na pozemku parc.č. 300/17 v k.ú. Suhrovice, předpokládaná potřeba vody je do 70 m3/rok, předpokládaná hloubka vrtu je 40 m. 

MH-ŽP/17238/2021-5/Lac 23.02.2022   MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor životního prostředí  

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení o udělení souhlasu vodoprávního úřadu ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku, na pozemku parc.č. 297/3 v k.ú. Suhrovice. Záměrem žadatele je provedení průzkumných geologických prací, jejichž cílem je následné využití průzkumného díla na stavbu vodního díla (vrtané studny) určeného k jímání podzemní vody za účelem odběru podzemní vody pro potřeby rekreačního objektu na pozemku parc.č. 297/3 v k.ú. Suhrovice, předpokládaná potřeba vody je do 300 m3/rok, předpokládaná hloubka vrtu je 50 m. 

 24.01.2022 Ing. Miloš Grieszl /IČO 413 48 435/  
Ohlášení provedení průzkumného hydrogeologického vrtu za účelem zjištění stavu podzemních vod na pozemku p.č. 249/27 v k.ú. Suhrovice, obec Kněžmost, místní část Drhleny. Předpokládaná hloubka vrtu cca 25 - 30 m. (Po realizaci průzkumných prací a po provedení krátkodobé čerpací zkoušky, která prokáže vhodnost/nevhodnost daného vodního zdroje, požádá stavebník o umístění stavby studny; předpokládaná potřeba vody do 0,6 m3/den, 18 m3/měs., 220 m3/rok. V případě neúspěšného pokusu bude vrt odborným způsobem paralyzován.)
  24.01.2022  Ing. Miloš Grieszl /IČO 413 48 435/
Ohlášení provedení průzkumného hydrogeologického vrtu za účelem zjištění stavu podzemních vod na pozemku p.č. 249/19 v k.ú. Suhrovice, obec Kněžmost, místní část Drhleny. Předpokládaná hloubka vrtu cca 35 m. (Po realizaci průzkumných prací a po provedení krátkodobé čerpací zkoušky, která prokáže vhodnost/nevhodnost daného vodního zdroje, požádá stavebník o umístění stavby studny; předpokládaná potřeba vody do 0,6 m3/den, 18 m3/měs., 220 m3/rok. V případě neúspěšného pokusu bude vrt odborným způsobem paralyzován.)
 24.01.2022  Ing. Miloš Grieszl /IČO 413 48 435/  
Ohlášení provedení průzkumného hydrogeologického vrtu za účelem zjištění stavu podzemních vod na pozemku p.č. 300/11 v k.ú. Suhrovice, obec Kněžmost, místní část Drhleny. Předpokládaná hloubka vrtu cca 40 - 45 m. (Po realizaci průzkumných prací a po provedení krátkodobé čerpací zkoušky, která prokáže vhodnost/nevhodnost daného vodního zdroje, požádá stavebník o umístění stavby studny; předpokládaná potřeba vody do 0,2 m3/den, 6 m3/měs., 70 m3/rok. V případě neúspěšného pokusu bude vrt odborným způsobem paralyzován.)  
 24.01.2022  Ing. Miloš Grieszl /IČO 413 48 435/  
Ohlášení provedení průzkumného hydrogeologického vrtu za účelem zjištění stavu podzemních vod na pozemku p.č. 300/17 v k.ú. Suhrovice, obec Kněžmost, místní část Drhleny. Předpokládaná hloubka vrtu cca 40 m. (Po realizaci průzkumných prací a po provedení krátkodobé čerpací zkoušky, která prokáže vhodnost/nevhodnost daného vodního zdroje, požádá stavebník o umístění stavby studny; předpokládaná potřeba vody do 0,2 m3/den, 6 m3/měs., 70 m3/rok. V případě neúspěšného pokusu bude vrt odborným způsobem paralyzován.  
 18.01.2022 Rostislav Stejskal /IČO 869 28 058/ 
Ohlášení provedení průzkumného hydrogeologického vrtu za účelem zjištění stavu podzemních vod v obci Kněžmost, k.ú. Solec, na pozemku p.č. 16/1. Předpokládaná hloubka vrtu cca 25 m. Předpokládaný termín provádění 20.1.2022 – 22.1.2022 (případná změna termínu v případě nepříznivého počasí možná). 


Vytvořeno 25.1.2022 8:15:33 - aktualizováno 25.1.2022 8:24:28 | přečteno 92x | stanislava.drdolova
 
load