DSC06507

Kněžmost

Kněžmost

Geologické práce v roce 2023

rozhodnutí čj.vydáno dnevydáno kým 
MH-ŽP/18383/2022-11/5/Lac   26.01.2023   MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor životního prostředí  

Rozhodnutí … Souhlas k provedení geologických průzkumných prací na pozemku parc.č. 279/2 v k.ú. Suhrovice, Středočeský kraj, obec Kněžmost, místní část Drhleny (jejichž cílem je následné využití průzkumného díla na stavbu k jímání podzemní vody v tomto rozsahu … průzkumný hydrogeologický vrt hloubky cca 25 m). 

MH-ŽP/18395/2022-4/Lac 23.01.2023 MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor životního prostředí  

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení o udělení souhlasu vodoprávního úřadu k provedení geologických průzkumných prací spojených se zásahem do pozemku v ochranných pásmech vodních zdrojů, jejichž cílem je následné využití průzkumného díla na stavbu k jímání podzemní vody na pozemku parc.č. 236/8 v k.ú. Suhrovice, Středočeský kraj, obec Kněžmost, místní část Drhleny. Záměrem žadatele je provedení průzkumných geologických prací, jejichž cílem je následné využití průzkumného díla na stavbu vodního díla (vrtané studny) určeného k jímání podzemní vody za účelem odběru podzemní vody pro potřeby zálivky zahrady. Předpokládaná potřeba vody je do 32 m3/rok. Předpokládaná hloubka vrtu je 50 m. 

MH-ŽP/19547/2022-5/Lac 13.01.2023  MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor životního prostředí  

Oznámení o zahájení společného řízení a vodoprávního řízení o vydání
1. Povolení k nakládání s vodami – k jejich odběru a o vydání
2. Společného povolení k umístění a provedení stavby vodního díla „Vrtaná studna na pozemku parc.č. 297/3, k.ú. Suhrovice“, která bude umístěna na pozemku parc.č. 297/3, trvalý travní porost, v k.ú. Suhrovice. Záměrem žadatele je odběr podzemní vody, umístění a stavba vodního díla - vrtané studny na pozemku parc.č. 297/3 v k.ú. Suhrovice, hloubky 49,0 m. Odběr podzemní vody je požadován jako zdroj pitné a užitkové vody pro zásobování stávající rekreační chaty, a to po dobu 12 měsíců v roce v množství: prům. 0,005 l/s, resp. max. 0,3 l/s, tj. 12 m3/měs a max. 144 m3/rok. Vrtaná studna bude umístěna při severovýchodní hranici pozemku parc.č. 297/3, ve vzdálenosti 3,19 m od hranice pozemku parc.č. 297/2 a 4,53 m od hranice s pozemkem parc.č. st. 128, vše v k.ú. Suhrovice.

Vytvořeno 18.1.2023 9:56:43 - aktualizováno 18.1.2023 9:59:37 | přečteno 13x | stanislava.drdolova
 
load