DSC04067

Kněžmost

Kněžmost

Ztráty a nálezy

Problematiku nálezů upravují §§ 1051 až 1065 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník:

Má se za to, že si každý chce podržet své vlastnictví a že nalezená věc není opuštěná. Kdo věc najde, nesmí ji bez dalšího považovat za opuštěnou a přivlastnit si ji.

Ztracenou věc vrátí nálezce tomu, kdo jí ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného.
Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena a nepovažuje-li se za věc opuštěnou, předá nálezce bez zbytečného odkladu nález obci, na jejímž území byla nalezena, zpravidla do 3 dnů.

Je-li nalezeno zvíře, u něhož je zjevné, že mělo vlastníka, oznámí nálezce nález bez zbytečného odkladu obci, nelze-li z okolností poznat, komu má být vráceno.

Obec vyhlásí nález bezodkladně obvyklým způsobem (zpravidla vyhlášením v místním rozhlase). Nepřihlásí-li se v přiměřené době ten, kdo věc ztratil, zveřejní obec na úřední desce přijetí nálezu, a to po dobu tří let, pokud se v této době nepřihlásí ten, kdo věc ztratil. Nálezy lze odevzdat na obecním úřadě v Kněžmostě.

Výše uvedené skutečnosti mají informativní charakter a nenahrazují v plné šíři znění příslušných ustanovení občanského zákoníku.

Nálezy jsou zveřejněné na úřední desce obce Kněžmost na www.knezmost.cz.

Naše značka Přijato dne Popis nálezu Nalezeno dne Místo nálezu
2191/23 30.08.2023 Jízdní kolo 30.08.2023 pole mezi Kněžmostem a Bosní
2396/22 09.12.2022 Řetízek ze žlutého kovu 09.12.2022 hřbitov Kněžmost
1508/22 09.08.2022 Mobilní telefon - značky Realme černé barvy 01.08.2022 převzato od Policie
1831/20 06.10.2019 Mobilní telefon - značky Realme modré barvy 06.10.2019 převzato od Policie
1917/19 16.09.2019 Mobilní telefon - černý značky Honor (prasklý dispej) 11.09.2019 v lese v části obce Srbsko
1113/19 21.05.2019 klíče od vozu ŠKODA 21.05.2019 náměstí Kněžmost


Vytvořeno 8.8.2011 20:04:44 | přečteno 1004x | ernest

Ztráty a nálezy

 
load