z dronu (10)

Kněžmost

Kněžmost

Obnova výsadby u bytových domů Kněžmost

Publicita projektu

rok 2020

Když Ministerstvo životního prostředí spustilo zcela nový dotační program na podporu komunitní výsadby listnatých stromů na veřejných prostranstvích, rozhodla se obec Kněžmost zrevitalizovat a sjednotit výsadbu v okolí bytovek Na Mlejnici. Bylo nevyhnutelné některé stávající stromy pokácet, byly vysázeny dřívějšími obyvateli na nevhodných stanovištích, zasahovali do výhledu oken bytů a v příštích několika letech by jejich vzrůst nevhodně ovlivňoval stavbu domu nebo vzhled okolí.

V řešeném území byla navržena výsadba v kombinaci okrasných a původních druhů dřevin. Čítá 26 stromů se zastoupením střemchy obecné (Prunus padus), habru obecného ´Fastigiata´ (Carpinus betulus ´Fastigiata´) a okrasné třešně sakury (Prunus serrulata ´Kiku-shidare-sakura´. Na tento projekt byla schválena finanční podpora od Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 180 500,00 Kč v rámci dotační výzvy č. 9/2019 „Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích“.

Tato výsadba volně navazuje na náhradní výsadbu střemch obecných a okrasných višní, vysazovaných v tomto prostranství již na podzim 2019, na které se podílela společnost Škoda-Auto za odstraněné stromy v okolí polygonu v Úhelnici.

Tento projekt je registrován na portálu sazimebudoucnost.cz.

Celkové náklady na výsadbu:180 500 Kč
Podpora ze Státního fondu životního prostředí ČR:180 500 Kč

Výsadba Na Mlejnici

Publicita projektu

Publicita projektu

 
Návrh nové výsadby od SFŽP

Návrh nové výsadby od SFŽP

 
Výsadba střemchy a višně od Škoda Auto

Výsadba střemchy a višně od Škoda Auto

 
Nová výsadba od SFŽP

Nová výsadba od SFŽP

 
Nová výsadba od SFŽP

Nová výsadba od SFŽP

 
Nová výsadba od SFŽP

Nová výsadba od SFŽP

 
Nová výsadba od SFŽP

Nová výsadba od SFŽP

 
Kiku Shidare Sakura převislá

Kiku Shidare Sakura převislá

 
Kiku Shidare Sakura převislá

Kiku Shidare Sakura převislá

 
Výsadba od Škoda-Auto, višně

Výsadba od Škoda-Auto, višně

 
Výsadba od Škoda-Auto, višně

Výsadba od Škoda-Auto, višně

 
Prunus Padus - Střemcha obecná

Prunus Padus - Střemcha obecná

 
Prunus Padus - Střemcha obecná

Prunus Padus - Střemcha obecná

 
Nová výsadba od SFŽP

Nová výsadba od SFŽP

 
Nová výsadba od SFŽP

Nová výsadba od SFŽP

 
Nová výsadba od SFŽP

Nová výsadba od SFŽP

 
Původní stav

Původní stav

 
Původní stav

Původní stav

 
Původní stav

Původní stav

 
Původní stav

Původní stav

 
Původní stav

Původní stav

 
Původní stav

Původní stav

 
Původní stav

Původní stav

 
Původní stav

Původní stav

 
Původní stav

Původní stav

 
Původní stav

Původní stav

 
Původní stav

Původní stav

 
Původní stav

Původní stav

 
Původní stav

Původní stav

 
 
Vytvořeno 1.5.2021 12:24:39 | přečteno 489x | stanislava.drdolova

Investice a projekty

Rozšíření sítě veřejného vodovodu na území obce Kněžmost, místní část Soleček, Solec a Chlumín a připojení místní části Malobratřice Nový venkovní infopanel Pojďme se vzdělávat a bavit Rozšíření sítě veřejného vodovodu na území obce Kněžmost, místní část Soleček, Solec a Chlumín a při Revitalizace rybníka v Násedlnici Prodloužení vodovodu v místní části Suhrovice Výsadba stromů v ulici Západní a Lomená Rekonstrukce místních komunikací, ulice Západní a Lomená, II. etapa Rekonstrukce kabin TJ Sokol Kněžmost, rekonstrukce a rozšíření venkovních hracích ploch Vodojem v Srbsku WV Transportér Vznik studijního oddělení, přechod na nový knihovní systém a zahájení výpůjček e-knih Úhelnice - přeložka vodovodního přivaděče Obnova výsadby u bytových domů Kněžmost Rekonstrukce místních komunikací, ulice Západní a Lomená, I. etapa Nákup techniky pro JSDH obce Kněžmost Přístavba základní školy Kněžmost Vybavení odborných učeben ZŠ Kněžmost Rekonstrukce vodovodu v místní části Suhrovice, Kněžmost Místní komunikace a veřejná účelová komunikace Úhelnice Oprava Pražské ulice v Malobratřicích Nákup velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody pro JSDH Kněžmost Stavební úpravy objektu čp. 218, Na Rynku Stavební úpravy jídelny ZŠ Kněžmost Rekonstrukce fasády radnice Oprava komunikace a pomníčku v místní části Srbsko Rozšíření severovýchodní větve skupinového vodovodu Přístavba spojovací chodby - propojení pavilonů MŠ Zateplení mateřské školky Rekonstrukce MK v obci Kněžmost Oprava balkonů a lodžií, čp. 24 (DPS) Oprava kapličky v místní části Chlumín Oprava chodníku v Nádražní ulici Oprava místní komunikace, Zahradní ulice Nové schodiště v Solci Přístavba nového pavilonu MŠ Kněžmost
 
load