DSC 1166

Kněžmost

Kněžmost

Přístavba nového pavilonu MŠ Kněžmost

Přístavba nového pavilonu MŠ Kněžmost

Průběh realizace stavby:

Fotografie finálního stavu 

Přístavba MŠ.JPG, obrázek se otevře v novém okně Finální stav, obrázek se otevře v novém okně Finální stav, obrázek se otevře v novém okně Přístavba pavilonu MŠ v Kněžmostě, obrázek se otevře v novém okně


listopad 2011 – Obec Kněžmost podá závěrečnou monitorovací zprávu z průběhu akce a zároveň závěrečnou žádost o proplacení

listopad 2011 – v budově proběhlo vítání občánků, které se velmi líbilo

září 2011 – objekt je plně zpřístupněn a využíván, díky dotaci od ROP Střední Čechy může MŠ uspokojit stále rostoucí počet žadatelů o umístění dítěte, navíc je budova opravdu velmi pěkná a moderní

srpen 2011 – přístavba MŠ byla dokončena v řádném termínu a na konci měsíce srpna došlo ke kolaudaci tak, aby mohl být objekt využíván od začátku nového školního roku

červenec 2011 – dodělávky rozvodů a finalizace všech povrchů, podlahy, obklady, omítky a fasáda – budeme mít pestrobarevnou školku; některé děti i maminky se již začínají ptát, kdo bude v novém oddělení, tuto starost rádi přenecháme paní vedoucí

Instalace stropu, obrázek se otevře v novém okně Pokládka podlahového topení, obrázek se otevře v novém okně Prostor pro výtah, obrázek se otevře v novém okně


červen 2011 – stavba pokračuje dle harmonogramu, dokončená je střecha, nainstalována okna, finišují rozvody

duben 2011 – pokračuje se na montáži krovu, hotové je vnitřní zdivo, na základě požadavků investora byl připraven harmonogram prací, vše pokračuje podle plánu.

březen 2011 – stavba pokračuje v domluveném tempu, již jsou vyzděny nosné zdi a hotov je i věnec

prosinec 2010 – počasí bohužel stavbě příliš nepřeje, přesto se pokračuje

1.11.2010 – předáno staveniště a firma LIPRACO ihned zahájila vytyčovací práce

27.10.2010 – konečně se nám podařilo po několika týdnech zdržení podepsat smlouvu se zhotovitelem firmou LIPRACO

12.8.2010 – vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele

Vytvořeno 4.9.2023 14:32:49 | přečteno 835x | ernest

Investice a projekty

Nové přechodové místo v ulici Branžežská Altánek pro seniory DPS Prodloužení Luční ulice Mlatové cesty na hřbitově Kněžmost Volnočasová zahrada ZŠ Kněžmost Rozšíření sítě veřejného vodovodu na území obce Kněžmost, místní část Soleček, Solec a Chlumín a připojení místní části Malobratřice Nový venkovní infopanel Pojďme se vzdělávat a bavit Obnova zvonů a věžních hodin kostela sv. Františka Serafínského v Kněžmostě Revitalizace rybníka v Násedlnici Prodloužení vodovodu v místní části Suhrovice Výsadba stromů v ulici Západní a Lomená Rekonstrukce místních komunikací, ulice Západní a Lomená, II. etapa Dopravní podnik Kněžmost má nový autobus Rekonstrukce kabin TJ Sokol Kněžmost, rekonstrukce a rozšíření venkovních hracích ploch Vodojem v Srbsku WV Transportér Rekonstrukce kostela sv. Fr. Serafínského v Kněžmostě Úhelnice - přeložka vodovodního přivaděče Obnova výsadby u bytových domů Kněžmost Rekonstrukce místních komunikací, ulice Západní a Lomená, I. etapa Nákup techniky pro JSDH obce Kněžmost Přístavba základní školy Kněžmost Vybavení odborných učeben ZŠ Kněžmost Rekonstrukce vodovodu v místní části Suhrovice, Kněžmost Místní komunikace a veřejná účelová komunikace Úhelnice Oprava Pražské ulice v Malobratřicích Nákup velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody pro JSDH Kněžmost Stavební úpravy objektu čp. 218, Na Rynku Stavební úpravy jídelny ZŠ Kněžmost Rekonstrukce fasády radnice Oprava komunikace a pomníčku v místní části Srbsko Rozšíření severovýchodní větve skupinového vodovodu Přístavba spojovací chodby - propojení pavilonů MŠ Zateplení mateřské školky Rekonstrukce MK v obci Kněžmost Oprava balkonů a lodžií, čp. 24 (DPS) Oprava kapličky v místní části Chlumín Oprava chodníku v Nádražní ulici Oprava místní komunikace, Zahradní ulice Nové schodiště v Solci Přístavba nového pavilonu MŠ Kněžmost
 
load