škola

Kněžmost

Kněžmost

Přístavba základní školy Kněžmost

Foto ze stavby - červen 2019
v roce 2017 – 2019
Projekt „Přístavba základní školy Kněžmost“ byla realizována s finančním přispěním Středočeského kraje ve výši 10 000 000,– Kč a Ministerstva financí ve výši 70 000 000,– Kč. Dofinancování výstavby bylo kryto úvěrem obce Kněžmost. Stavební práce probíhaly v letech 2017 – 2019.

Kněžmost má novou školu

V pondělí 2. září 2019 se přání mnoha generací stalo skutečností. Školní rok byl zahájen v novém objektu, který je největším investičním projektem obce v celé historii Kněžmosta. Jedná se současně o jednu z prvních pasivních škol v ČR. Využitím rekuperace, fotovoltaických panelů, tepelného čerpadla a zelené střechy je tato stavba téměř energeticky soběstačná. 

Tato akce by nevznikla bez pomoci státu. Naše poděkování směřuje na Ministerstvo financí ČR za poskytnutou dotaci 70 milionů Kč a Středočeskému kraji za dalších 10 milionů Kč.

A v poděkování všem těm, kteří se o tuto zajímavou stavbu zasloužili, budu nyní pokračovat.

Panu architektu Aleši Brotánkovi za nevšední architektonické řešení, Atelieru Starý a partner na čele s panem Pavlem Hrdinou za projektové ztvárnění díla, dodavatelskému sdružení EMH stavební a POHL Roztoky pod vedením stavbyvedoucího pana Petra Hajzlera za realizaci stavby, pánům Pavlu Prokorátovi a Vladimíru Fiedlerovi za technické dozorování stavby, všem pracovníkům obecního úřadu za jejich obětavou práci, technické četě obecního úřadu pod vedením pana Libora Nového, kteří byli vždy tam, kde to bylo potřeba, celému pedagogickému sboru a zaměstnancům školy pod vedením paní Michaely Řehákové Černé za „oživování školy“ před slavnostním otevřením, paní Jarmile Láskové Soldátové za administraci celé akce.

Děkuji i všem ostatním, jejichž jména zde nejsou uvedena, ale kteří se o toto dílo zasloužili. Jsem rád, že jsem mohl být u této výjimečné události. 

Ing. Karel Hlávka, starosta obce

Stavební práce:
ECO – RETEL s.r.o. (demolice)
SDRUŽENÍ KNĚŽMOST_B, EMH stavební CZ s.r.o. a POHL cz, a.s. o.z. Roztoky (stavba) 
Cena:
134 434 185,68 Kč (včetně DPH) 
Financuje:
Ministerstvo financí   70 000 000,00 Kč
Středočeský kraj         10 000 000,00 Kč
Obec Kněžmost          54 434 185,68 Kč


ikona souboru

pristavbazs

Foto z demolice

Foto z demolice

 
Foto z demolice

Foto z demolice

 
Foto z demolice

Foto z demolice

 
Foto z demolice

Foto z demolice

 
Foto z demolice

Foto z demolice

 
Foto z demolice

Foto z demolice

 
Foto ze stavby

Foto ze stavby

 
Foto ze stavby

Foto ze stavby

 
Foto ze stavby

Foto ze stavby

 
Foto ze stavby

Foto ze stavby

 
Foto ze stavby

Foto ze stavby

 
Foto ze stavby

Foto ze stavby

 
Foto ze stavby

Foto ze stavby

 
Foto ze stavby - duben 2019

Foto ze stavby - duben 2019

 
Foto ze stavby - duben 2019

Foto ze stavby - duben 2019

 
Foto ze stavby - duben 2019

Foto ze stavby - duben 2019

 
Foto ze stavby - duben 2019

Foto ze stavby - duben 2019

 
Foto ze stavby - duben 2019

Foto ze stavby - duben 2019

 
Foto ze stavby - duben 2019

Foto ze stavby - duben 2019

 
Foto ze stavby - duben 2019

Foto ze stavby - duben 2019

 
Foto ze stavby - červen 2019

Foto ze stavby - červen 2019

 
Foto ze stavby - červen 2019

Foto ze stavby - červen 2019

 
Foto ze stavby - červen 2019

Foto ze stavby - červen 2019

 
Foto ze stavby - červen 2019

Foto ze stavby - červen 2019

 
Foto ze stavby - červen 2019

Foto ze stavby - červen 2019

 
Foto ze stavby - červen 2019

Foto ze stavby - červen 2019

 
Foto ze stavby - červen 2019

Foto ze stavby - červen 2019

 
Slavnostní otevření 2. září 2019

Slavnostní otevření 2. září 2019

 
Slavnostní otevření 2. září 2019

Slavnostní otevření 2. září 2019

 
ZŠ Kněžmost

ZŠ Kněžmost

 
ZŠ Kněžmost

ZŠ Kněžmost

 
 
Vytvořeno 30.1.2018 8:56:51 - aktualizováno 9.10.2019 8:49:04 | přečteno 1634x | stanislava.drdolova

Investice a projekty

Rozšíření sítě veřejného vodovodu na území obce Kněžmost, místní část Soleček, Solec a Chlumín a připojení místní části Malobratřice Nový venkovní infopanel Pojďme se vzdělávat a bavit Rozšíření sítě veřejného vodovodu na území obce Kněžmost, místní část Soleček, Solec a Chlumín a při Revitalizace rybníka v Násedlnici Prodloužení vodovodu v místní části Suhrovice Výsadba stromů v ulici Západní a Lomená Rekonstrukce místních komunikací, ulice Západní a Lomená, II. etapa Rekonstrukce kabin TJ Sokol Kněžmost, rekonstrukce a rozšíření venkovních hracích ploch Vodojem v Srbsku WV Transportér Vznik studijního oddělení, přechod na nový knihovní systém a zahájení výpůjček e-knih Úhelnice - přeložka vodovodního přivaděče Obnova výsadby u bytových domů Kněžmost Rekonstrukce místních komunikací, ulice Západní a Lomená, I. etapa Nákup techniky pro JSDH obce Kněžmost Přístavba základní školy Kněžmost Vybavení odborných učeben ZŠ Kněžmost Rekonstrukce vodovodu v místní části Suhrovice, Kněžmost Místní komunikace a veřejná účelová komunikace Úhelnice Oprava Pražské ulice v Malobratřicích Nákup velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody pro JSDH Kněžmost Stavební úpravy objektu čp. 218, Na Rynku Stavební úpravy jídelny ZŠ Kněžmost Rekonstrukce fasády radnice Oprava komunikace a pomníčku v místní části Srbsko Rozšíření severovýchodní větve skupinového vodovodu Přístavba spojovací chodby - propojení pavilonů MŠ Zateplení mateřské školky Rekonstrukce MK v obci Kněžmost Oprava balkonů a lodžií, čp. 24 (DPS) Oprava kapličky v místní části Chlumín Oprava chodníku v Nádražní ulici Oprava místní komunikace, Zahradní ulice Nové schodiště v Solci Přístavba nového pavilonu MŠ Kněžmost
 
load