DSC03862

Kněžmost

Kněžmost

Prodloužení Luční ulice

Prodloužení ulice Luční

rok 2023

Na konci jara letošního roku byla dokončena stavební akce „Kněžmost – prodloužení ulice Luční“, která ovlivnila i širší okolí místa realizace. Došlo nejenom k prodloužení stávající místní komunikace k plánovaným stavebním pozemkům, ale byly vytvořeny i podmínky pro postupnou revitalizaci území. Konkrétně byly provedeny terénní úpravy, které umožní v souladu s danými územními možnostmi v povodí vodoteče Kněžmostka postupné obnovení původní vegetace včetně původní fauny a zadržení vody v krajině. A nelze opomenout ani skutečnost, že byl připraven koridor pro pěší a cyklisty spojující centrum obce s areálem jezdeckého oddílu a dále byly připraveny podmínky pro budoucí rozvoj areálu sběrného míst obce Kněžmost.

Stavební práce: COLAS CZ a.s.
Hrazeno z rozpočtu obce Kněžmost:3 866 300 Kč
Vytvořeno 6.9.2023 10:41:34 | přečteno 29x | stanislava.drdolova

Investice a projekty

Nové přechodové místo v ulici Branžežská Altánek pro seniory DPS Prodloužení Luční ulice Mlatové cesty na hřbitově Kněžmost Volnočasová zahrada ZŠ Kněžmost Rozšíření sítě veřejného vodovodu na území obce Kněžmost, místní část Soleček, Solec a Chlumín a připojení místní části Malobratřice Nový venkovní infopanel Pojďme se vzdělávat a bavit Obnova zvonů a věžních hodin kostela sv. Františka Serafínského v Kněžmostě Revitalizace rybníka v Násedlnici Prodloužení vodovodu v místní části Suhrovice Výsadba stromů v ulici Západní a Lomená Rekonstrukce místních komunikací, ulice Západní a Lomená, II. etapa Dopravní podnik Kněžmost má nový autobus Rekonstrukce kabin TJ Sokol Kněžmost, rekonstrukce a rozšíření venkovních hracích ploch Vodojem v Srbsku WV Transportér Rekonstrukce kostela sv. Fr. Serafínského v Kněžmostě Úhelnice - přeložka vodovodního přivaděče Obnova výsadby u bytových domů Kněžmost Rekonstrukce místních komunikací, ulice Západní a Lomená, I. etapa Nákup techniky pro JSDH obce Kněžmost Přístavba základní školy Kněžmost Vybavení odborných učeben ZŠ Kněžmost Rekonstrukce vodovodu v místní části Suhrovice, Kněžmost Místní komunikace a veřejná účelová komunikace Úhelnice Oprava Pražské ulice v Malobratřicích Nákup velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody pro JSDH Kněžmost Stavební úpravy objektu čp. 218, Na Rynku Stavební úpravy jídelny ZŠ Kněžmost Rekonstrukce fasády radnice Oprava komunikace a pomníčku v místní části Srbsko Rozšíření severovýchodní větve skupinového vodovodu Přístavba spojovací chodby - propojení pavilonů MŠ Zateplení mateřské školky Rekonstrukce MK v obci Kněžmost Oprava balkonů a lodžií, čp. 24 (DPS) Oprava kapličky v místní části Chlumín Oprava chodníku v Nádražní ulici Oprava místní komunikace, Zahradní ulice Nové schodiště v Solci Přístavba nového pavilonu MŠ Kněžmost
 
load