škola

Kněžmost

Kněžmost

Prodloužení vodovodu v místní části Suhrovice

Prodloužení vodovodu Paseky

rok 2021

V roce 2021 proběhla realizace stavby „Prodloužení vodovodu – pozemek p.č. 430/1, Suhrovice, Kněžmost. Její dokončení umožnilo připojení dalších objektů v této místní části na systém veřejného vodovodu a vyřešení problému zásobování pitnou vodou. A to vodou té nejvyšší kvality. Lze tak konstatovat, že pouze mimo několik objektů, vesměs sloužících k individuální rekreaci, je naprostá většina obyvatelstva pokryta možností napojení na centrální systém skupinového vodovodu a není závislá na individuálních zdrojích vody s nejistou kvalitou a kvantitou.

Stavební práce: ZIKUDA - vodohospodářské stavby spol. s r.o.
Hrazeno z rozpočtu obce Kněžmost:1 572 031,37 Kč

Prodloužení vodovodu Paseky - Suhrovice

Prodloužení vodovodu Paseky

Prodloužení vodovodu Paseky

 
Prodloužení vodovodu Paseky

Prodloužení vodovodu Paseky

 
Prodloužení vodovodu Paseky

Prodloužení vodovodu Paseky

 
 
Vytvořeno 25.1.2022 11:24:56 | přečteno 282x | stanislava.drdolova

Investice a projekty

Rozšíření sítě veřejného vodovodu na území obce Kněžmost, místní část Soleček, Solec a Chlumín a připojení místní části Malobratřice Nový venkovní infopanel Pojďme se vzdělávat a bavit Rozšíření sítě veřejného vodovodu na území obce Kněžmost, místní část Soleček, Solec a Chlumín a při Revitalizace rybníka v Násedlnici Prodloužení vodovodu v místní části Suhrovice Výsadba stromů v ulici Západní a Lomená Rekonstrukce místních komunikací, ulice Západní a Lomená, II. etapa Rekonstrukce kabin TJ Sokol Kněžmost, rekonstrukce a rozšíření venkovních hracích ploch Vodojem v Srbsku WV Transportér Vznik studijního oddělení, přechod na nový knihovní systém a zahájení výpůjček e-knih Úhelnice - přeložka vodovodního přivaděče Obnova výsadby u bytových domů Kněžmost Rekonstrukce místních komunikací, ulice Západní a Lomená, I. etapa Nákup techniky pro JSDH obce Kněžmost Přístavba základní školy Kněžmost Vybavení odborných učeben ZŠ Kněžmost Rekonstrukce vodovodu v místní části Suhrovice, Kněžmost Místní komunikace a veřejná účelová komunikace Úhelnice Oprava Pražské ulice v Malobratřicích Nákup velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody pro JSDH Kněžmost Stavební úpravy objektu čp. 218, Na Rynku Stavební úpravy jídelny ZŠ Kněžmost Rekonstrukce fasády radnice Oprava komunikace a pomníčku v místní části Srbsko Rozšíření severovýchodní větve skupinového vodovodu Přístavba spojovací chodby - propojení pavilonů MŠ Zateplení mateřské školky Rekonstrukce MK v obci Kněžmost Oprava balkonů a lodžií, čp. 24 (DPS) Oprava kapličky v místní části Chlumín Oprava chodníku v Nádražní ulici Oprava místní komunikace, Zahradní ulice Nové schodiště v Solci Přístavba nového pavilonu MŠ Kněžmost
 
load