DSC06507

Kněžmost

Kněžmost

Rekonstrukce kabin TJ Sokol Kněžmost, rekonstrukce a rozšíření venkovních hracích ploch

Nové kabiny a sportovní hřiště
rok 2020 - 2021

VELKÁ INVESTIČNÍ AKCE TJ SOKOL KNĚŽMOST

TJ Sokol Kněžmost se podařilo v roce 2020 uskutečnit dlouho připravovanou investiční akci, která zahrnovala kompletní rekonstrukci kabin a výrazné rozšíření venkovních hracích ploch. Příprava projektu začala už v roce 2017 návrhem první studie uvažované rekonstrukce a úpravy sportovišť. V roce 2018 už byl vypracován detailní projekt a na podzim 2018 podána poprvé žádost o dotaci MŠMT. Tato žádost byla ještě neúspěšná, došlo k menší úpravě projektu, s cílem co nejvíce vyhovět parametrům dotace. Další žádost byla podána v říjnu 2019 a byla schválena v březnu 2020. Hned v dubnu proběhlo výběrové řízení, kterého se zúčastnily tři firmy. Vybrána byla firma V - PRODUKT s.r.o. s nejnižší nabídnutou cenou, která činila 10 974 825,- Kč bez DPH. Nabídky dalších firem byly výrazně vyšší (obě přes 14 mil. bez DPH). Výběr se nakonec ukázal jako základ úspěšné realizace projektu, spolupráce s firmou V - PRODUKT s.r.o. byla velmi dobrá. Stavba začala v květnu 2020 a skončila úspěšně v prosinci 2020. Celá akce proběhla ve velmi krátké době v roce 2020 a byla úspěšně zakončena kolaudací dne 18. 2. 2021.

Realizací projektu došlo k celkové rekonstrukci fotbalových kabin, rozšíření sociálního zázemí a rozšířením počtu jednotlivých kabin pro děti, dorost a dospělé. Vznikla rovněž veřejná WC, která budou moci využívat jak sportovci, tak i děti z přilehlého dětského hřiště. Došlo k rozšíření skladových prostor pro sportovní náčiní a modernizace klubovny TJ Sokol. Současné dva tenisové antukové kurty byly kompletně rekonstruovány a jejich novým plošným uspořádáním vznikly celkově tři, z nichž dva budou stále antukové a jeden s univerzálním povrchem. Rovněž okolí tenisové zdi bylo kompletně zrekonstruováno. Vzniklo zde venkovní hřiště s umělým povrchem na volejbal a basketbal tak, aby se mohl tenis hrát delší časový úsek během roku. Na kurtu s umělým povrchem je možno hrát jak tenis, tak malou kopanou (trénink), tím pádem dojde k prodloužení venkovního trénování fotbalistů. Podél kurtu vznikla nová plocha na pétanque, především pro starší generaci členů Sokola. Došlo také k úpravě venkovní ploch kolem kabin a všech sportovišť.

Celá akce byla koordinována s obcí Kněžmost, která také spolufinancovala tento projekt. Bez pomoci a podpory ze strany obce by celý projekt nemohl být vůbec realizován. Obec Kněžmost podpořila tuto investiční akci částkou 3 miliony korun a přispěla tak k dalšímu zlepšení podmínek ke sportování v obci. Největší část prostředků se díky kvalitně zpracovanému projektu podařilo získat z investičního dotačního programu MŠMT. Částkou 200 tis. korun přispěla na akci ČOS. Na úhradu části povinné spoluúčasti investora se podařilo po složitých jednáních získat TJ úvěr. Ten byl nakonec dojednán v České spořitelně. Je ve výši 1 milion korun se splatností 10 let.

Celá akce začala v květnu 2020 demolicí původních kabin. Z původních kabin byly použity pouze obvodové zdi a základy. Původní půdorys kabin byl rozšířen přibližně o 1/3 a došlo tak ke zvětšení prostorů šaten, sociálního zázemí i skladových prostor. V části kabin vznikla klubovna TJ Sokol Kněžmost, která bohužel, v souvislosti s podmínkami dotace, již nemůže být provozována jako občerstvení pro veřejnost. Bude sloužit jako zázemí pro členy jednoty. Jako první proběhla kompletní rekonstrukce tenisových antukových kurtů. Vzniklé dva antukové kurty jsou oproti původním otočeny o 90°. Práce na kurtech začaly 1. 7. 2020 a byly dokončeny 10. 9. 2020. Již v září byly kurty využívány ve zkušebním režimu členy tenisového oddílu, hlavně dětmi. Následně byla vybudována ještě další dvě venkovní hřiště, která byla dokončena v listopadu 2020. Mezi kabinami a tenisovými kurty vzniklo víceúčelové hřiště s povrchem umělá tráva multisport. Mezi sokolovnou a tenisovými kurty dále vzniklo hřiště s elastickým polyuretanovým sportovním povrchem, vhodné pro volejbal, nohejbal, malý tenis. Samotná výstavba kabin probíhala od června 2020 do prosince 2020. K předání stavby došlo 12. 12. 2020. Doufáme, že už v dubnu se sportoviště naplno otevřou a nový areál bude moci být plně využíván. Na tuto dobu připravujeme i slavnostní otevření sportovišť. Chceme, aby nová sportoviště byla co nejvíce využívána nejen členy Sokola, ale i širší veřejností. 

za TJ Sokol Kněžmost Martin Hybner

CELKOVÉ NÁKLADY NA AKCI:

13 560 872 Kč

Dotace ze státního rozpočtu (MŠMT):
9 346 497 Kč
Spolufinancování celkem - bod a) + b) + c):
4 214 375 Kč
a) vlastní zdroje:
1 014 375 Kč
b) dotace z rozpočtu obce Kněžmost:
3 000 000 Kč
c) dotace z grantu ČOS:
200 000 Kč
Compet Consult s.r.o. - řízení přípravy
V-Produkt, s.r.o.  - stavební práce

Kabiny TJ Sokol

Nové kabiny a sportovní hřiště

Nové kabiny a sportovní hřiště

 
Nové kabiny a sportovní hřiště

Nové kabiny a sportovní hřiště

 
Nové kabiny a sportovní hřiště

Nové kabiny a sportovní hřiště

 
Nové kabiny a sportovní hřiště

Nové kabiny a sportovní hřiště

 
Nové kabiny a sportovní hřiště

Nové kabiny a sportovní hřiště

 
Nové kabiny a sportovní hřiště

Nové kabiny a sportovní hřiště

 
 
Vytvořeno 30.4.2021 16:52:59 | přečteno 439x | stanislava.drdolova

Investice a projekty

Rozšíření sítě veřejného vodovodu na území obce Kněžmost, místní část Soleček, Solec a Chlumín a připojení místní části Malobratřice Nový venkovní infopanel Pojďme se vzdělávat a bavit Rozšíření sítě veřejného vodovodu na území obce Kněžmost, místní část Soleček, Solec a Chlumín a při Revitalizace rybníka v Násedlnici Prodloužení vodovodu v místní části Suhrovice Výsadba stromů v ulici Západní a Lomená Rekonstrukce místních komunikací, ulice Západní a Lomená, II. etapa Rekonstrukce kabin TJ Sokol Kněžmost, rekonstrukce a rozšíření venkovních hracích ploch Vodojem v Srbsku WV Transportér Vznik studijního oddělení, přechod na nový knihovní systém a zahájení výpůjček e-knih Úhelnice - přeložka vodovodního přivaděče Obnova výsadby u bytových domů Kněžmost Rekonstrukce místních komunikací, ulice Západní a Lomená, I. etapa Nákup techniky pro JSDH obce Kněžmost Přístavba základní školy Kněžmost Vybavení odborných učeben ZŠ Kněžmost Rekonstrukce vodovodu v místní části Suhrovice, Kněžmost Místní komunikace a veřejná účelová komunikace Úhelnice Oprava Pražské ulice v Malobratřicích Nákup velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody pro JSDH Kněžmost Stavební úpravy objektu čp. 218, Na Rynku Stavební úpravy jídelny ZŠ Kněžmost Rekonstrukce fasády radnice Oprava komunikace a pomníčku v místní části Srbsko Rozšíření severovýchodní větve skupinového vodovodu Přístavba spojovací chodby - propojení pavilonů MŠ Zateplení mateřské školky Rekonstrukce MK v obci Kněžmost Oprava balkonů a lodžií, čp. 24 (DPS) Oprava kapličky v místní části Chlumín Oprava chodníku v Nádražní ulici Oprava místní komunikace, Zahradní ulice Nové schodiště v Solci Přístavba nového pavilonu MŠ Kněžmost
 
load