škola

Kněžmost

Kněžmost

Rekonstrukce místních komunikací, ulice Západní a Lomená, II. etapa

Rekonstrukce

 rok 2021

V 2. pololetí roku 2021 byly zahájeny stavební práce související s realizací akce „Kněžmost – Rekonstrukce místních komunikací, ulice Západní a Lomená“, které navazují na již realizované práce v této lokalitě (v 1. pololetí roku 2020). Nákladem 6 mil. Kč (včetně DPH) z rozpočtu obce bylo opraveno téměř 500 m místní pozemní komunikace, a to včetně provedení parkovacích míst, vstupů a vjezdů k objektům a pozemkům a včetně úprav přilehlých ploch veřejné zelně.

Bylo tak završeno několikaleté úsilí minulých i současných pracovníků obce o definitivní úpravu komunikací a přilehlých zelených ploch v této lokalitě.

Náklady na projekt:

Stavební práce:COLAS CZ, a.s.
Hrazeno z rozpočtu obce Kněžmost:6 498 114,50 Kč 

ikona souboruVýkres situace - STAVBA 1 

Rekonstrukce Západní, Lomená II. etapa

Stav komunikace před rekonstrukcí

Stav komunikace před rekonstrukcí

 
Stav komunikace před rekonstrukcí

Stav komunikace před rekonstrukcí

 
Stav komunikace před rekonstrukcí

Stav komunikace před rekonstrukcí

 
V průběhu realizace

V průběhu realizace

 
V průběhu realizace

V průběhu realizace

 
V průběhu realizace

V průběhu realizace

 
V průběhu realizace

V průběhu realizace

 
V průběhu realizace

V průběhu realizace

 
V průběhu realizace

V průběhu realizace

 
V průběhu realizace

V průběhu realizace

 
V průběhu realizace

V průběhu realizace

 
V průběhu realizace

V průběhu realizace

 
V průběhu realizace

V průběhu realizace

 
Po rekonstrukci

Po rekonstrukci

 
Po rekonstrukci

Po rekonstrukci

 
Po rekonstrukci

Po rekonstrukci

 
Po rekonstrukci

Po rekonstrukci

 
Po rekonstrukci

Po rekonstrukci

 
Po rekonstrukci

Po rekonstrukci

 
Po rekonstrukci

Po rekonstrukci

 
Po rekonstrukci

Po rekonstrukci

 
 
Vytvořeno 6.8.2021 11:56:57 | přečteno 411x | stanislava.drdolova

Investice a projekty

Rozšíření sítě veřejného vodovodu na území obce Kněžmost, místní část Soleček, Solec a Chlumín a připojení místní části Malobratřice Nový venkovní infopanel Pojďme se vzdělávat a bavit Rozšíření sítě veřejného vodovodu na území obce Kněžmost, místní část Soleček, Solec a Chlumín a při Revitalizace rybníka v Násedlnici Prodloužení vodovodu v místní části Suhrovice Výsadba stromů v ulici Západní a Lomená Rekonstrukce místních komunikací, ulice Západní a Lomená, II. etapa Rekonstrukce kabin TJ Sokol Kněžmost, rekonstrukce a rozšíření venkovních hracích ploch Vodojem v Srbsku WV Transportér Vznik studijního oddělení, přechod na nový knihovní systém a zahájení výpůjček e-knih Úhelnice - přeložka vodovodního přivaděče Obnova výsadby u bytových domů Kněžmost Rekonstrukce místních komunikací, ulice Západní a Lomená, I. etapa Nákup techniky pro JSDH obce Kněžmost Přístavba základní školy Kněžmost Vybavení odborných učeben ZŠ Kněžmost Rekonstrukce vodovodu v místní části Suhrovice, Kněžmost Místní komunikace a veřejná účelová komunikace Úhelnice Oprava Pražské ulice v Malobratřicích Nákup velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody pro JSDH Kněžmost Stavební úpravy objektu čp. 218, Na Rynku Stavební úpravy jídelny ZŠ Kněžmost Rekonstrukce fasády radnice Oprava komunikace a pomníčku v místní části Srbsko Rozšíření severovýchodní větve skupinového vodovodu Přístavba spojovací chodby - propojení pavilonů MŠ Zateplení mateřské školky Rekonstrukce MK v obci Kněžmost Oprava balkonů a lodžií, čp. 24 (DPS) Oprava kapličky v místní části Chlumín Oprava chodníku v Nádražní ulici Oprava místní komunikace, Zahradní ulice Nové schodiště v Solci Přístavba nového pavilonu MŠ Kněžmost
 
load