DSC04061

Kněžmost

Kněžmost

Rekonstrukce vodovodu v místní části Suhrovice, Kněžmost

vodovod1 w

v roce 2018
V rámci projektu byla provedena příprava vodovodu v místní části Suhrovice (souběžně - mimo předmět dotace - byl tento vodovod připojen k vodovodu Kněžmost). Tím byla zajištěna dodávka kvalitní pitné vody pro 84 obyvatel Suhrovic. Projekt byl realizován s využitím dotace ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství z rozpočtu Středočeského kraje a byl ukončen k 30. srpnu 2018.


Ze Zpravodaje obce Kněžmost č. 3/2018:

Voda z Rečkova teče už i z vodovodních kohoutků v Suhrovicích

Dlouho připravovaný a několikrát pozměněný projekt se v těchto dnech stal skutečností. Tato zcela jistě potřebná stavba zajistí kvalitní pitnou vodu v dostatečném množství pro celou lokalitu. Věříme, že všechny problémy s vodou jsou pro místní občany už pouze nepříjemná minulost.

Dovolte mi proto poděkovat touto cestou Středočeskému kraji za dotační příspěvek ve výši 3 148 823 Kč. Částka byla obci poskytnuta na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství na vodohospodářskou infrastrukturu. Celkové náklady na akci Rekonstrukce vodovodu Suhrovice představují 5 904 411 Kč.

Stavbu prováděla stavební společnost BAK z Prahy ve spolupráci se svými subdodavateli. Chtěl bych touto cestou poděkovat stavbyvedoucímu panu Jírovi a technickému dozoru stavby panu Boumovi za odvedenou práci. Jejich odbornost a velmi dobrá spolupráce se všemi partnery byla přínosem pro celý průběh výstavby. I vlastní kolaudace potvrdila, že vodovod je proveden ve velmi dobré kvalitě.

Současně děkuji i společnosti VaK Mladá Boleslav, která jako investor zajistila realizaci vodovodního přivaděče po hrázi Patřínského rybníka, a tím se umožnilo propojení se Skupinovým vodovodem Kněžmost.

Zkvalitňování a rozšiřování vodohospodářských děl bude zcela nepochybně pokračovat v naší obci i v budoucnosti. Jiné cesty ani není. Vždy je však potřebné věnovat pozornost přípravě, klást důraz na odbornost, náležitou profesionalitu a vycházet z kvalitní a vstřícné spolupráce.

Ing. Karel Hlávka, starosta obce

Náklady na projekt:

Stavební práce:BAK stavební společnost, a.s.
Obec Kněžmost 2 755 588 Kč
Středočeský kraj 3 148 823 Kč
Celkové náklady na projekt:5 904 411 Kč 

Rekonstrukce vodovodu Suhrovice, Kněžmost

vodovod1 w

vodovod1 w

 
vodovod2 w

vodovod2 w

 
 
Vytvořeno 4.9.2023 14:34:19 | přečteno 575x | stanislava.drdolova

Investice a projekty

Nové přechodové místo v ulici Branžežská Altánek pro seniory DPS Prodloužení Luční ulice Mlatové cesty na hřbitově Kněžmost Volnočasová zahrada ZŠ Kněžmost Rozšíření sítě veřejného vodovodu na území obce Kněžmost, místní část Soleček, Solec a Chlumín a připojení místní části Malobratřice Nový venkovní infopanel Pojďme se vzdělávat a bavit Obnova zvonů a věžních hodin kostela sv. Františka Serafínského v Kněžmostě Revitalizace rybníka v Násedlnici Prodloužení vodovodu v místní části Suhrovice Výsadba stromů v ulici Západní a Lomená Rekonstrukce místních komunikací, ulice Západní a Lomená, II. etapa Dopravní podnik Kněžmost má nový autobus Rekonstrukce kabin TJ Sokol Kněžmost, rekonstrukce a rozšíření venkovních hracích ploch Vodojem v Srbsku WV Transportér Rekonstrukce kostela sv. Fr. Serafínského v Kněžmostě Úhelnice - přeložka vodovodního přivaděče Obnova výsadby u bytových domů Kněžmost Rekonstrukce místních komunikací, ulice Západní a Lomená, I. etapa Nákup techniky pro JSDH obce Kněžmost Přístavba základní školy Kněžmost Vybavení odborných učeben ZŠ Kněžmost Rekonstrukce vodovodu v místní části Suhrovice, Kněžmost Místní komunikace a veřejná účelová komunikace Úhelnice Oprava Pražské ulice v Malobratřicích Nákup velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody pro JSDH Kněžmost Stavební úpravy objektu čp. 218, Na Rynku Stavební úpravy jídelny ZŠ Kněžmost Rekonstrukce fasády radnice Oprava komunikace a pomníčku v místní části Srbsko Rozšíření severovýchodní větve skupinového vodovodu Přístavba spojovací chodby - propojení pavilonů MŠ Zateplení mateřské školky Rekonstrukce MK v obci Kněžmost Oprava balkonů a lodžií, čp. 24 (DPS) Oprava kapličky v místní části Chlumín Oprava chodníku v Nádražní ulici Oprava místní komunikace, Zahradní ulice Nové schodiště v Solci Přístavba nového pavilonu MŠ Kněžmost
 
load