DSC06507

Kněžmost

Kněžmost

Rozšíření severovýchodní větve skupinového vodovodu

severovychod_vetev.jpg

/červen 2015/

Od poloviny roku 2014 je provozovatelem vodovodního systému na území obce Kněžmost společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s.


Jedním z prvních kroků nového provozovatele bylo zahájení jednání s cílem připravit k realizaci záměr, který by vedl k řešení problematiky zásobování obyvatelstva kvalitní pitnou vodou v dostatečném množství, a to nejenom obyvatele obce a přilehlých místních částí ale v konečném důsledku výhledově i celého regionu.

K opatřením, která problematiku dodávky kvalitní pitné vody řeší, patří právě probíhající výstavba vodovodního přivaděče spolu s nezbytnými technickými opatřeními mezi místní částí Úhelnice a místní částí Koprník s napojením na stávající rozvody – Rozšíření severovýchodní větve skupinového vodovodu Mladá Boleslav. Akce (náklad 17 mil. Kč) je realizována ve spolupráci a se spolufinancováním obce Kněžmost a společnosti VaK Mladá Boleslav a.s. Jejím dokončením ještě v tomto roce bude možné nahradit stávající vodní zdroj kvalitní vodou z Rečkova a také uzavřít technologicky nevyhovující úpravnu vody v Solečku.

V příštím roce budou investice do vodohospodářské infrastruktury pokračovat vybudováním nového zemního vodojemu, čímž vedle zkvalitnění celého systému dojde i k vytvoření rezervy pro další rozvoj území nebo pro napojení dalších sídel v okolí.

Vytvořeno 4.9.2023 14:34:50 | přečteno 653x | ernest

Investice a projekty

Nové přechodové místo v ulici Branžežská Altánek pro seniory DPS Prodloužení Luční ulice Mlatové cesty na hřbitově Kněžmost Volnočasová zahrada ZŠ Kněžmost Rozšíření sítě veřejného vodovodu na území obce Kněžmost, místní část Soleček, Solec a Chlumín a připojení místní části Malobratřice Nový venkovní infopanel Pojďme se vzdělávat a bavit Obnova zvonů a věžních hodin kostela sv. Františka Serafínského v Kněžmostě Revitalizace rybníka v Násedlnici Prodloužení vodovodu v místní části Suhrovice Výsadba stromů v ulici Západní a Lomená Rekonstrukce místních komunikací, ulice Západní a Lomená, II. etapa Dopravní podnik Kněžmost má nový autobus Rekonstrukce kabin TJ Sokol Kněžmost, rekonstrukce a rozšíření venkovních hracích ploch Vodojem v Srbsku WV Transportér Rekonstrukce kostela sv. Fr. Serafínského v Kněžmostě Úhelnice - přeložka vodovodního přivaděče Obnova výsadby u bytových domů Kněžmost Rekonstrukce místních komunikací, ulice Západní a Lomená, I. etapa Nákup techniky pro JSDH obce Kněžmost Přístavba základní školy Kněžmost Vybavení odborných učeben ZŠ Kněžmost Rekonstrukce vodovodu v místní části Suhrovice, Kněžmost Místní komunikace a veřejná účelová komunikace Úhelnice Oprava Pražské ulice v Malobratřicích Nákup velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody pro JSDH Kněžmost Stavební úpravy objektu čp. 218, Na Rynku Stavební úpravy jídelny ZŠ Kněžmost Rekonstrukce fasády radnice Oprava komunikace a pomníčku v místní části Srbsko Rozšíření severovýchodní větve skupinového vodovodu Přístavba spojovací chodby - propojení pavilonů MŠ Zateplení mateřské školky Rekonstrukce MK v obci Kněžmost Oprava balkonů a lodžií, čp. 24 (DPS) Oprava kapličky v místní části Chlumín Oprava chodníku v Nádražní ulici Oprava místní komunikace, Zahradní ulice Nové schodiště v Solci Přístavba nového pavilonu MŠ Kněžmost
 
load