z dronu (10)

Kněžmost

Kněžmost

Rozšíření sítě veřejného vodovodu na území obce Kněžmost, místní část Soleček, Solec a Chlumín a při

Nákres Solec

rok 2022

V průběhu letošního roku byly zahájeny přípravné práce (projekční práce) na významné investiční akci „Rozšíření sítě veřejného vodovodu na území obce Kněžmost, místní část Soleček, Solec a Chlumín a připojení místní části Malobratřice“.

Vybraná odborná firma WATER DESIGN GROUP LTD, odštěpný závod Praha, ve spolupráci s budoucím provozovatelem nového vodovodu, společností Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s., připraví návrh nového vodovodního vedení, které umožní připojení uvedených místních částí na skupinový vodovod Kněžmost. Následnou realizací a uvedením vodního díla do provozu bude pro cca 150 trvale žijících obyvatel a řádově pro několik desítek chalupářů připravena možnost připojení a zásobování kvalitní pitnou vodou, resp. vyřešení problémů s kapacitou a kvalitou vlastních vodních zdrojů – studní.


Rozšíření sítě veřejného vodovodu

Nákres Solec

Nákres Solec

 
Nákres Chlumín

Nákres Chlumín

 
 
Vytvořeno 26.9.2022 16:16:30 | přečteno 324x | stanislava.drdolova

Investice a projekty

Rozšíření sítě veřejného vodovodu na území obce Kněžmost, místní část Soleček, Solec a Chlumín a připojení místní části Malobratřice Nový venkovní infopanel Pojďme se vzdělávat a bavit Rozšíření sítě veřejného vodovodu na území obce Kněžmost, místní část Soleček, Solec a Chlumín a při Revitalizace rybníka v Násedlnici Prodloužení vodovodu v místní části Suhrovice Výsadba stromů v ulici Západní a Lomená Rekonstrukce místních komunikací, ulice Západní a Lomená, II. etapa Rekonstrukce kabin TJ Sokol Kněžmost, rekonstrukce a rozšíření venkovních hracích ploch Vodojem v Srbsku WV Transportér Vznik studijního oddělení, přechod na nový knihovní systém a zahájení výpůjček e-knih Úhelnice - přeložka vodovodního přivaděče Obnova výsadby u bytových domů Kněžmost Rekonstrukce místních komunikací, ulice Západní a Lomená, I. etapa Nákup techniky pro JSDH obce Kněžmost Přístavba základní školy Kněžmost Vybavení odborných učeben ZŠ Kněžmost Rekonstrukce vodovodu v místní části Suhrovice, Kněžmost Místní komunikace a veřejná účelová komunikace Úhelnice Oprava Pražské ulice v Malobratřicích Nákup velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody pro JSDH Kněžmost Stavební úpravy objektu čp. 218, Na Rynku Stavební úpravy jídelny ZŠ Kněžmost Rekonstrukce fasády radnice Oprava komunikace a pomníčku v místní části Srbsko Rozšíření severovýchodní větve skupinového vodovodu Přístavba spojovací chodby - propojení pavilonů MŠ Zateplení mateřské školky Rekonstrukce MK v obci Kněžmost Oprava balkonů a lodžií, čp. 24 (DPS) Oprava kapličky v místní části Chlumín Oprava chodníku v Nádražní ulici Oprava místní komunikace, Zahradní ulice Nové schodiště v Solci Přístavba nového pavilonu MŠ Kněžmost
 
load