DSC06507

Kněžmost

Kněžmost

Stavební úpravy objektu čp. 218, Na Rynku

Po úpravě

/červenec – srpen 2016/
Jak roste počet obyvatel, rostou i nároky na prostory a provozy současné základní školy. Vedení obce již řadu měsíců intenzivně pracuje na přípravě záměru přístavby stávající základní školy, která by tuto otázku řešila, a to i z pohledu dalšího vývoje.

Do doby než bude tato náročná investiční akce ale zrealizována, bylo nutné řešit kapacitní potřeby školy okamžitě. Obec proto připravila a následně zrealizovala provedení stavebních úprav přízemí objektu čp. 218, Na Rynku, bývalé restaurace. Nákladem více jak 1.000.000,– Kč zde vznikly dvě třídy pro 1. stupeň základní školy, a to včetně odpovídajícího sociálního a technického zázemí, šaten a kabinetu.

Veškeré úpravy a zásahy byly vedeny s maximální snahou o zachování možnosti budoucích úprav interiéru za účelem případné změny užívání.


na_rynku_218

Před úpravou

Před úpravou

 
Před úpravou

Před úpravou

 
Po úpravě

Po úpravě

 
Po úpravě

Po úpravě

 
 
Vytvořeno 4.9.2023 14:33:44 | přečteno 677x | ernest

Investice a projekty

Nové přechodové místo v ulici Branžežská Altánek pro seniory DPS Prodloužení Luční ulice Mlatové cesty na hřbitově Kněžmost Volnočasová zahrada ZŠ Kněžmost Rozšíření sítě veřejného vodovodu na území obce Kněžmost, místní část Soleček, Solec a Chlumín a připojení místní části Malobratřice Nový venkovní infopanel Pojďme se vzdělávat a bavit Obnova zvonů a věžních hodin kostela sv. Františka Serafínského v Kněžmostě Revitalizace rybníka v Násedlnici Prodloužení vodovodu v místní části Suhrovice Výsadba stromů v ulici Západní a Lomená Rekonstrukce místních komunikací, ulice Západní a Lomená, II. etapa Dopravní podnik Kněžmost má nový autobus Rekonstrukce kabin TJ Sokol Kněžmost, rekonstrukce a rozšíření venkovních hracích ploch Vodojem v Srbsku WV Transportér Rekonstrukce kostela sv. Fr. Serafínského v Kněžmostě Úhelnice - přeložka vodovodního přivaděče Obnova výsadby u bytových domů Kněžmost Rekonstrukce místních komunikací, ulice Západní a Lomená, I. etapa Nákup techniky pro JSDH obce Kněžmost Přístavba základní školy Kněžmost Vybavení odborných učeben ZŠ Kněžmost Rekonstrukce vodovodu v místní části Suhrovice, Kněžmost Místní komunikace a veřejná účelová komunikace Úhelnice Oprava Pražské ulice v Malobratřicích Nákup velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody pro JSDH Kněžmost Stavební úpravy objektu čp. 218, Na Rynku Stavební úpravy jídelny ZŠ Kněžmost Rekonstrukce fasády radnice Oprava komunikace a pomníčku v místní části Srbsko Rozšíření severovýchodní větve skupinového vodovodu Přístavba spojovací chodby - propojení pavilonů MŠ Zateplení mateřské školky Rekonstrukce MK v obci Kněžmost Oprava balkonů a lodžií, čp. 24 (DPS) Oprava kapličky v místní části Chlumín Oprava chodníku v Nádražní ulici Oprava místní komunikace, Zahradní ulice Nové schodiště v Solci Přístavba nového pavilonu MŠ Kněžmost
 
load