DSC04061

Kněžmost

Kněžmost

Úhelnice - přeložka vodovodního přivaděče

Oprava MK nový stav

rok 2020

V průběhu roku 2020 byla zahájena a dokončena investiční akce "Úhelnice - přeložka vodovodního přivaděče" (investor/stavebník: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s., zhotovitel: Ještědská stavební společnost s.r.o.). 

Dokončením a zprovozněním tohoto díla dojde k posílení provozuschopnosti vodárenského systému a ke zkvalitnění zásobování pitnou vodou na části území obce Kněžmost. V rámci úpravy povrchů dotčených stavebními pracemi souvisejícími s realizací akce, byla s příspěvkem obce, v zastavěném území místní části Úhelnice, provedena oprava místní komunikace v celé šíři vozovky. Tím došlo jednoznačně k vylepšení veřejného prostředí v této lokalitě. 

Úhelnice - přeložka vodovodního přivaděče

Oprava MK původní stav

Oprava MK původní stav

 
Oprava MK původní stav

Oprava MK původní stav

 
Oprava MK nový stav

Oprava MK nový stav

 
Oprava MK nový stav

Oprava MK nový stav

 
 
Vytvořeno 8.11.2020 10:00:00 | přečteno 379x | stanislava.drdolova

Investice a projekty

Rozšíření sítě veřejného vodovodu na území obce Kněžmost, místní část Soleček, Solec a Chlumín a připojení místní části Malobratřice Nový venkovní infopanel Pojďme se vzdělávat a bavit Rozšíření sítě veřejného vodovodu na území obce Kněžmost, místní část Soleček, Solec a Chlumín a při Revitalizace rybníka v Násedlnici Prodloužení vodovodu v místní části Suhrovice Výsadba stromů v ulici Západní a Lomená Rekonstrukce místních komunikací, ulice Západní a Lomená, II. etapa Rekonstrukce kabin TJ Sokol Kněžmost, rekonstrukce a rozšíření venkovních hracích ploch Vodojem v Srbsku WV Transportér Vznik studijního oddělení, přechod na nový knihovní systém a zahájení výpůjček e-knih Úhelnice - přeložka vodovodního přivaděče Obnova výsadby u bytových domů Kněžmost Rekonstrukce místních komunikací, ulice Západní a Lomená, I. etapa Nákup techniky pro JSDH obce Kněžmost Přístavba základní školy Kněžmost Vybavení odborných učeben ZŠ Kněžmost Rekonstrukce vodovodu v místní části Suhrovice, Kněžmost Místní komunikace a veřejná účelová komunikace Úhelnice Oprava Pražské ulice v Malobratřicích Nákup velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody pro JSDH Kněžmost Stavební úpravy objektu čp. 218, Na Rynku Stavební úpravy jídelny ZŠ Kněžmost Rekonstrukce fasády radnice Oprava komunikace a pomníčku v místní části Srbsko Rozšíření severovýchodní větve skupinového vodovodu Přístavba spojovací chodby - propojení pavilonů MŠ Zateplení mateřské školky Rekonstrukce MK v obci Kněžmost Oprava balkonů a lodžií, čp. 24 (DPS) Oprava kapličky v místní části Chlumín Oprava chodníku v Nádražní ulici Oprava místní komunikace, Zahradní ulice Nové schodiště v Solci Přístavba nového pavilonu MŠ Kněžmost
 
load