DSC04067

Kněžmost

Kněžmost

Vybavení odborných učeben ZŠ Kněžmost

Publicita

rok 2019

Projekt má za cíl vybavit nově vybudované prostory školy - odborné učebny nábytkem a pomůckami pro výuku. V rámci projektu jsou pořízeny pomůcky pro výuku jazyků, biologie, fyziky, chemie, zeměpisu, informatiky, matematiky, učebny dílen a cvičné kuchyně. Zároveň dochází i k vybavení učeben výtvarné výchovy, hudební výchovy, kmenové třídy a učebny českého jazyka. Dále dochází i k vybavení nábytkem potřebným pro výuku jako lavice a židle pro žáky, je pořizována speciální katedra pro výuku fyziky a chemie, chemická digestoř, keramická pec, pianino, počítače, interaktivní tabule, projektory, mapy, atlasy, stojanová vrtačka, pásová bruska a další drobné pomůcky. 

Základním výstupem projektu jsou tedy moderní učebny vybavené moderní technologií.

Projekt VYBAVENÍ ODBORNÝCH UČEBEN ZÁKLADNÍ ŠKOLY KNĚŽMOST - NÁBYTEK, ICT, POMŮCKY je spolufinancován Evropskou unií.

Souhrn financování:

Celková částka na projekt:4 478 893,03 Kč 
Účast státního rozpočtu (dotace):2 723 819,61 Kč
Účast z rozpočtu obce Kněžmost 1 755 073,42 Kč 

Vybavení učeben

Učebna Biologie foto 4

Učebna Biologie foto 4

 
Učebna Biologie foto 5

Učebna Biologie foto 5

 
Učebna Biologie foto 1

Učebna Biologie foto 1

 
Učebna Biologie foto 2

Učebna Biologie foto 2

 
Učebna Biologie foto 3

Učebna Biologie foto 3

 
Učebna Českého jazyka foto 1

Učebna Českého jazyka foto 1

 
Učebna Českého jazyka foto 2

Učebna Českého jazyka foto 2

 
Učebna Českého jazyka foto 3

Učebna Českého jazyka foto 3

 
Učebna Českého jazyka foto 4

Učebna Českého jazyka foto 4

 
Učebna Dějepisu a zeměpisu foto 1

Učebna Dějepisu a zeměpisu foto 1

 
Učebna Dějepisu a zeměpisu foto 2

Učebna Dějepisu a zeměpisu foto 2

 
Učebna Dějepisu a zeměpisu foto 3

Učebna Dějepisu a zeměpisu foto 3

 
Učebna Dějepisu a zeměpisu foto 4

Učebna Dějepisu a zeměpisu foto 4

 
Keramická pec

Keramická pec

 
Učebna fyziky a chemie foto 1

Učebna fyziky a chemie foto 1

 
Učebna fyziky a chemie foto 2

Učebna fyziky a chemie foto 2

 
Učebna fyziky a chemie foto 3

Učebna fyziky a chemie foto 3

 
Učebna fyziky a chemie foto 4

Učebna fyziky a chemie foto 4

 
Učebna hudební výchovy foto 1

Učebna hudební výchovy foto 1

 
Učebna hudební výchovy foto 2

Učebna hudební výchovy foto 2

 
Učebna informatiky foto 1

Učebna informatiky foto 1

 
Učebna informatiky foto 2

Učebna informatiky foto 2

 
Učebna cizích jazyků foto 1

Učebna cizích jazyků foto 1

 
Učebna cizích jazyků foto 2

Učebna cizích jazyků foto 2

 
Učebna cizích jazyků foto 3

Učebna cizích jazyků foto 3

 
Učebna cizích jazyků foto 4

Učebna cizích jazyků foto 4

 
Učebna matematiky foto 1

Učebna matematiky foto 1

 
Učebna matematiky foto 2

Učebna matematiky foto 2

 
Učebna matematiky foto 3

Učebna matematiky foto 3

 
Učebna matematiky foto 4

Učebna matematiky foto 4

 
Učebna výtvarné výchovy foto 1

Učebna výtvarné výchovy foto 1

 
Učebna výtvarné výchovy foto 2

Učebna výtvarné výchovy foto 2

 
Učebna výtvarné výchovy foto 3

Učebna výtvarné výchovy foto 3

 
Cvičná kuchyň

Cvičná kuchyň

 
Publicita

Publicita

 
 
Vytvořeno 4.9.2023 14:34:12 | přečteno 429x | stanislava.drdolova

Investice a projekty

Nové přechodové místo v ulici Branžežská Altánek pro seniory DPS Prodloužení Luční ulice Mlatové cesty na hřbitově Kněžmost Volnočasová zahrada ZŠ Kněžmost Rozšíření sítě veřejného vodovodu na území obce Kněžmost, místní část Soleček, Solec a Chlumín a připojení místní části Malobratřice Nový venkovní infopanel Pojďme se vzdělávat a bavit Obnova zvonů a věžních hodin kostela sv. Františka Serafínského v Kněžmostě Revitalizace rybníka v Násedlnici Prodloužení vodovodu v místní části Suhrovice Výsadba stromů v ulici Západní a Lomená Rekonstrukce místních komunikací, ulice Západní a Lomená, II. etapa Dopravní podnik Kněžmost má nový autobus Rekonstrukce kabin TJ Sokol Kněžmost, rekonstrukce a rozšíření venkovních hracích ploch Vodojem v Srbsku WV Transportér Rekonstrukce kostela sv. Fr. Serafínského v Kněžmostě Úhelnice - přeložka vodovodního přivaděče Obnova výsadby u bytových domů Kněžmost Rekonstrukce místních komunikací, ulice Západní a Lomená, I. etapa Nákup techniky pro JSDH obce Kněžmost Přístavba základní školy Kněžmost Vybavení odborných učeben ZŠ Kněžmost Rekonstrukce vodovodu v místní části Suhrovice, Kněžmost Místní komunikace a veřejná účelová komunikace Úhelnice Oprava Pražské ulice v Malobratřicích Nákup velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody pro JSDH Kněžmost Stavební úpravy objektu čp. 218, Na Rynku Stavební úpravy jídelny ZŠ Kněžmost Rekonstrukce fasády radnice Oprava komunikace a pomníčku v místní části Srbsko Rozšíření severovýchodní větve skupinového vodovodu Přístavba spojovací chodby - propojení pavilonů MŠ Zateplení mateřské školky Rekonstrukce MK v obci Kněžmost Oprava balkonů a lodžií, čp. 24 (DPS) Oprava kapličky v místní části Chlumín Oprava chodníku v Nádražní ulici Oprava místní komunikace, Zahradní ulice Nové schodiště v Solci Přístavba nového pavilonu MŠ Kněžmost
 
load