DSC03862

Kněžmost

Kněžmost

Vznik studijního oddělení, přechod na nový knihovní systém a zahájení výpůjček e-knih

DSC06559

rok 2020

Zavedením knihovního systému získala knihovna otevřený integrovaný systém, požadované knihovnické a technické standardy, katalog přizpůsobený i pro mobilní zařízení a systém podporující půjčování e-knih. Dále modernizaci technického prostředí nezbytného k vytvoření nových studijních a badatelských míst v novém oddělení: PC sestava, notebook a tiskárna, zajistí kvalitní přístup k informacím, snadný přístup k vyhledávání v online katalogu, který je nyní součástí každého oddělení. 

Takto vybavená studijní oddělení jsou využívána i pro potřeby námi zřizovaných aktivit: studium VU3v, vzdělávací přednášky, čtenářský klub, který je zapojený do projektu Čtení je hračka, Babyhrátky zapojené do projektu Bookstart, projektové návštěvy dětí základní školy a další projekty.

Prostřednictvím tohoto projektu jsme docílili zvýšení informační gramotnosti a zlepšení kvality knihovnických služeb.

Přechod na nový knihovní systém proběhl ve spolupráci s firmou R-Bit Technology, s.r.o., která zajistila plynulý přechod a provoz systému. Firma Dragon Internet provedla technické zajištění studijních a badatelských míst v novém studijním oddělení.

S novým knihovním systémem jsme získali:

  • moderní systém, který podporuje standardy a je dobře využitelný a přehledný, jak pro zaměstnance, tak pro uživatele knihovny
  • systém pro půjčování e-knih
  • on-line katalog pro tablety, mobily uživatelů a počítače v knihovně
  • modernizaci technického vybavení novou technologií

S novou PC sestavou jsme získali nové studijní a informační místo pro uživatele v nově vzniklém studijním oddělení, které využíváme i pro projektové dny žáků základní školy v naší knihovně.

Tiskárna zajistila studijním místům v nově vzniklém studijním oddělení požadovaný výstup informací.  Zjednodušila práci při tvorbě pozvánek, plakátů, kalendářů a akcí na kterých se podílí členové čtenářského klubu, tím jsme přestali být závislí na jiných placených službách.

Notebook využíváme hlavně v nově vzniklém studijním oddělení, jako mobilní PC, které nám umožňuje přenos dat přes projektor, dále slouží jako technické vybavení při projektových dnech žáků ZŠ a jako mobilní studijní místo.

Dotace z Ministerstva kultury ČR:52 170,00 Kč
Z rozpočtu obce Kněžmost: 22 358,74 Kč
Náklady celkem: 74 528,74 Kč

ViSK 3 2020

DSC06561

DSC06561

 
DSC06560

DSC06560

 
DSC06559

DSC06559

 
 
Vytvořeno 30.4.2021 20:43:17 | přečteno 273x | stanislava.drdolova

Investice a projekty

Rozšíření sítě veřejného vodovodu na území obce Kněžmost, místní část Soleček, Solec a Chlumín a připojení místní části Malobratřice Nový venkovní infopanel Pojďme se vzdělávat a bavit Rozšíření sítě veřejného vodovodu na území obce Kněžmost, místní část Soleček, Solec a Chlumín a při Revitalizace rybníka v Násedlnici Prodloužení vodovodu v místní části Suhrovice Výsadba stromů v ulici Západní a Lomená Rekonstrukce místních komunikací, ulice Západní a Lomená, II. etapa Rekonstrukce kabin TJ Sokol Kněžmost, rekonstrukce a rozšíření venkovních hracích ploch Vodojem v Srbsku WV Transportér Vznik studijního oddělení, přechod na nový knihovní systém a zahájení výpůjček e-knih Úhelnice - přeložka vodovodního přivaděče Obnova výsadby u bytových domů Kněžmost Rekonstrukce místních komunikací, ulice Západní a Lomená, I. etapa Nákup techniky pro JSDH obce Kněžmost Přístavba základní školy Kněžmost Vybavení odborných učeben ZŠ Kněžmost Rekonstrukce vodovodu v místní části Suhrovice, Kněžmost Místní komunikace a veřejná účelová komunikace Úhelnice Oprava Pražské ulice v Malobratřicích Nákup velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody pro JSDH Kněžmost Stavební úpravy objektu čp. 218, Na Rynku Stavební úpravy jídelny ZŠ Kněžmost Rekonstrukce fasády radnice Oprava komunikace a pomníčku v místní části Srbsko Rozšíření severovýchodní větve skupinového vodovodu Přístavba spojovací chodby - propojení pavilonů MŠ Zateplení mateřské školky Rekonstrukce MK v obci Kněžmost Oprava balkonů a lodžií, čp. 24 (DPS) Oprava kapličky v místní části Chlumín Oprava chodníku v Nádražní ulici Oprava místní komunikace, Zahradní ulice Nové schodiště v Solci Přístavba nového pavilonu MŠ Kněžmost
 
load