DSC04067

Kněžmost

Kněžmost

Zateplení mateřské školky

Po rekonstrukci

/březen 2015/

Koncem 2. čtvrtletí letošního roku dojde k zahájení prací na zateplení objektu mateřské školy, které přinese snížení energetické náročnosti objektu resp. nezanedbatelnou úsporu finančních prostředků vynakládaných na provoz.

V této souvislosti budou vyměněna stará a nevyhovující dřevěná okna a vstupní dveře a spolu s instalací zateplovacího systému bude nově řešena i barevná úprava fasády. O aktuálním stavu příprav a průběhu následné realizace budou občané včas informováni.

Projekt realizovaný v roce 2015, byl spolufinancován Evropskou unií - fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.
 
Cílem projektu bylo zateplení obvodového pláště, střechy a výměna otvorových výplní objektu, o celkové výměře 1732 m2. Realizací tohoto projektu dochází ke snížení emisí CO2 o cca 13t/rok k úspoře energie cca 256Gj/rok.

Celkové uznatelné náklady na akci činily 3 452 786 Kč, z toho byl příspěvek z fondu Evropské unie 2 934 868 Kč (85%), příspěvek SFŽP ČR 172 639 Kč (5%) a příspěvek obce Kněžmost 345 279 Kč (10%).

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
Stavební práce: SPIDERS s.r.o., Liberec
Cena: 5 276 561,– Kč (včetně DPH)
Financuje: Obec Kněžmost, Fond soudržnosti, SFŽP ČRinvestice_ms

Před rekonstrukcí

Před rekonstrukcí

 
Před rekonstrukcí

Před rekonstrukcí

 
Po rekonstrukci

Po rekonstrukci

 
Po rekonstrukci

Po rekonstrukci

 
Po rekonstrukci

Po rekonstrukci

 
 
Vytvořeno 4.9.2023 14:33:36 | přečteno 877x | ernest

Investice a projekty

Nové přechodové místo v ulici Branžežská Altánek pro seniory DPS Prodloužení Luční ulice Mlatové cesty na hřbitově Kněžmost Volnočasová zahrada ZŠ Kněžmost Rozšíření sítě veřejného vodovodu na území obce Kněžmost, místní část Soleček, Solec a Chlumín a připojení místní části Malobratřice Nový venkovní infopanel Pojďme se vzdělávat a bavit Obnova zvonů a věžních hodin kostela sv. Františka Serafínského v Kněžmostě Revitalizace rybníka v Násedlnici Prodloužení vodovodu v místní části Suhrovice Výsadba stromů v ulici Západní a Lomená Rekonstrukce místních komunikací, ulice Západní a Lomená, II. etapa Dopravní podnik Kněžmost má nový autobus Rekonstrukce kabin TJ Sokol Kněžmost, rekonstrukce a rozšíření venkovních hracích ploch Vodojem v Srbsku WV Transportér Rekonstrukce kostela sv. Fr. Serafínského v Kněžmostě Úhelnice - přeložka vodovodního přivaděče Obnova výsadby u bytových domů Kněžmost Rekonstrukce místních komunikací, ulice Západní a Lomená, I. etapa Nákup techniky pro JSDH obce Kněžmost Přístavba základní školy Kněžmost Vybavení odborných učeben ZŠ Kněžmost Rekonstrukce vodovodu v místní části Suhrovice, Kněžmost Místní komunikace a veřejná účelová komunikace Úhelnice Oprava Pražské ulice v Malobratřicích Nákup velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody pro JSDH Kněžmost Stavební úpravy objektu čp. 218, Na Rynku Stavební úpravy jídelny ZŠ Kněžmost Rekonstrukce fasády radnice Oprava komunikace a pomníčku v místní části Srbsko Rozšíření severovýchodní větve skupinového vodovodu Přístavba spojovací chodby - propojení pavilonů MŠ Zateplení mateřské školky Rekonstrukce MK v obci Kněžmost Oprava balkonů a lodžií, čp. 24 (DPS) Oprava kapličky v místní části Chlumín Oprava chodníku v Nádražní ulici Oprava místní komunikace, Zahradní ulice Nové schodiště v Solci Přístavba nového pavilonu MŠ Kněžmost
 
load