DSC 1166

Kněžmost

Kněžmost

Obecně závazné vyhlášky a nařízení

Obec disponuje legislativní pravomocí vydávat vlastní právní předpisy. Ústava ČR obci zaručuje právo vydávat v samostatné působnosti obecně závazné vyhlášky a v přenesené působnosti umožňuje na základě dalšího zákonného pověření vydávat nařízení obce. 

Obecně závazné vyhlášky jsou platné pouze v daném územním (správním) obvodu. Cílem obecně závazných vyhlášek je samostatná správa vlastních záležitostí obce. Zákon o obcích obci umožňuje obecně závaznou vyhláškou ukládat povinnosti k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, omezením určitých činností na určených místech či v určitém čase, dále stanovit podmínky pořádání veřejných sportovních a kulturních akcí nebo povinnosti k zajištění čistoty veřejného prostranství a ochrany životního prostředí, případně ukládat další povinnosti, stanoví-li tak zvláštní zákon. Obecně závazná vyhláška je vydávána zastupitelstvem obce. 

Nařízení se řadí mezi odvozené či prováděcí předpisy, které upravují záležitosti již v zákonech stanovené, jsou vydávány obcí v přenesené působnosti. Jejich prostřednictvím je daný zákon přizpůsoben místním podmínkám každé obce. Nařízení obce je vydáváno radou obce.


Obecně závazná vyhláška obce Kněžmost o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci a o zabezpečení nočního klidu

ikona souboruoznámení o konání akce

Obecně závazná vyhláška obce Kněžmost č. 3/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Obecně závazná vyhláška obce Kněžmost č. 2/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška obce Kněžmost č. 1/2021, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

ikona souboru

Obecně závazná vyhláška obce Kněžmost č. 2/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška obce Kněžmost č. 4/2019 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška obce Kněžmost č. 3/2019 o místním poplatku z pobytu

Obecně závazná vyhláška obce Kněžmost č. 2/2019, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

Obecně závazná vyhláška obce Kněžmost č. 1/2018, kterou se vydává požární řád obce Kněžmost

Obecně závazná vyhláška obce Kněžmost č. 1/2009 o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje

Vytvořeno 3.1.2022 8:01:44 | přečteno 2378x | stanislava.drdolova
 
load