DSC03860

Kněžmost

Kněžmost

Pohřebnictví

Ceník za hrobová místa na hřbitově v Kněžmostě, na Solci a v Násedlnici

s platností od 1.1.2018:
 • nájemné z místa (podle velikosti hrobu) 4,- Kč/m2 za rok
 • platba za služby spojené s údržbou hřbitova 80,- Kč / rok / hrob
 • poplatek za pronájem skříňky v kolumbáriu činí 45,- Kč / rok

Otevírací doba hřbitovů

1. duben - 30. září denně 8.00 - 21.00
1. říjen - 31. březen denně 8.00 - 18.00

Před uložením pozůstalého do hrobu je potřeba pokaždé vyplnit:

Smlouva o nájmu hrobového místa musí mít písemnou formu

Uzavíráte ji nikoli s pohřební službou, ale s provozovatelem pohřebiště - obcí Kněžmost!
Co musí smlouva o nájmu obsahovat především?
 • výši nájemného
 • výši úhrady za služby spojené s nájmem

Obec Kněžmost je provozovatelem pohřebiště Kněžmost, Solec a Násedlnice a řídí se ikona souboruŘádem veřejného pohřebiště obce Kněžmost, zde k nahlédnutí.

PŘÍRUČKA PRO POZŮSTALÉ

Odchod našich blízkých bývá většinou nečekaný a zastihne nás zpravidla nepřipravené. Snad Vám trochu ulehčí situaci následující návody, jak postupovat:

Přinášíme Vám zde příručku pro pozůstalé, kterou vypracovalo ministerstvo pro místní rozvoj. Zkrácený obsah si můžete na této stránce přečíst, případně si můžete celou příručku přečíst zde:

https://www.mmr.cz/getmedia/94318723-7f56-4762-9e74-c3dfc81170fd/Zakladni-informace-pro-pozustale.pdf.aspx

I když existuje řada pohřebních služeb, které nám s organizací obřadu pomohou, budeme muset určité úkony obstarat sami. Zaneprázdněnost spojená s přípravou pohřbu nám však alespoň trochu pomůže ztrátu blízké osoby překonat.

Krok 1: úmrtí

Při úmrtí mimo zdravotnické zařízení:

Je nutné zavolat praktického lékaře nebo lékaře služby první pomoci, který vystaví list o prohlídce zemřelého (tzv. ohledací list).

Při úmrtí ve zdravotnickém zařízení nebo ústavu sociální péče:

Ohledací list vystaví službu konající lékař, který rozhodne, zda je nutné zemřelého převézt na oddělení patologie. Rodinní příslušníci jsou o úmrtí ve zdravotnickém zařízení nebo ústavu sociální péče informováni osobně, telefonicky nebo telegramem.

Krok 2: kontaktování pohřební služby

Můžete kontaktovat kteroukoli pohřební službu nezávisle na místě úmrtí.

NEJSTE POVINNI SJEDNÁVAT OBŘAD NEBO POHŘEB U POHŘEBNÍ SLUŽBY, KTERÁ BYLA ZAVOLÁNA K ODVOZU ZESNULÉHO JAK Z DOMOVA TAK I Z NEMOCNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ.

Krok 3: objednání pohřbu

U vybrané pohřební služby můžete objednat nejen pohřbení, ale i převoz a úpravu těla zemřelého, různé druhy rakví, návrh a tisk parte, květinové dary, hudební doprovod, řečníka, pohřební hostinu, dopravu pozůstalých apod.

K objednání pohřbu vezmete do provozovny pohřební služby s sebou:

 • občanský průkaz zesnulé osoby (je-li k dispozici)
 • občanský průkaz objednavatele pohřbu
 • rodný a oddací list zesnulé osoby (je-li k dispozici)
 • oblečení pro zesnulého k uložení do rakve (prádlo a vrchní oblečení)
 • fotografii zemřelé(ho) chceme-li ji použít

Krok 4: objednání hrobového místa

Smlouva o nájmu hrobového místa musí mít písemnou formu. Uzavíráte ji nikoli s pohřební službou, ale s provozovatelem pohřebiště.

Co musí smlouva o nájmu obsahovat především?

 • výši nájemného
 • výši úhrady za služby spojené s nájmem

Obec Kněžmost je provozovatelem pohřebiště Kněžmost, Solec a Násedlnice a řídí se ikona souboruŘádem veřejného pohřebiště obce Kněžmost - zde k nahlédnutí.

Před uložením pozůstalého do hrobu je potřeba vyplnit:

 • žádost o souhlas provozovatele veřejného pohřebiště
 • informace o výkopu hrobu
 • odevzdat doklad o zpopelnění nebo list o prohlídce zemřelého

Krok 5: oznámení pohřbu – parte

Parte je veřejným oznámením o úmrtí a pohřbu. Každý, kdo je přímým adresátem parte, je zpravidla považován za smutečního hosta a dle dobrých mravů by měl příbuzným zemřelého projevit soustrast.

Formy kondolence:

 • ručně psaný dopis
 • soustrastná návštěva (zpravidla do dvou týdnů po pohřbu)
 • podání ruky před nebo po pohřebním obřadu

Krok 6: pohřbení

Zaopatření mrtvého lidského těla spočívá:

 • v konečné úpravě
 • v oblečení do šatů nebo rubáše
 • v uložení do konečné rakve

 Rakev s lidskými pozůstatky je poté:

 • uložena do hrobu nebo hrobky na veřejném nebo neveřejném pohřebišti
 • nebo zpopelněna v žárovišti krematoria

Krok 7: vyřizování na úřadech

Smrt blízkého příbuzného je obvykle spojeno s vyřizováním praktických věcí, jako je například rušení  smluvních závazků zemřelého apod. V této situaci se můžete obrátit na následující instituce:

 •  sociální odbor úřadu obce s rozšířenou působností: informace o případných sociálních dávkách a další pomoci.
 •  správa sociálního zabezpečení: přiznání vdovského, vdoveckého nebo sirotčího důchodu a další informace.
 •  notář: vyřízení pozůstalosti a dědictví

Pohřebné

Pohřebné je sociální dávkou ve výši 5 000 Kč.

Náleží osobě, která vypravila pohřeb:

 • nezaopatřenému dítěti
 • osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte

Toto je výtah základních informací z příručky, kterou si můžete stáhnout v kompletní podobě zde: 
https://www.mmr.cz/getmedia/94318723-7f56-4762-9e74-c3dfc81170fd/Zakladni-informace-pro-pozustale.pdf.aspx


Další informace a rady naleznete na těchto serverech:

Základní informace pro pozůstalé:

https://www.mmr.cz/getmedia/94318723-7f56-4762-9e74-c3dfc81170fd/Zakladni-informace-pro-pozustale.pdf.aspx

Pohřeb a jeho organizace:

http://charon-zoudlik.cz/media/Poradce%20pro%20pozustale.pdf

https://www.mmr.cz/getmedia/131b759e-e087-4107-bc22-032de38ace04/Pohreb-a-jeho-organizace.pdf.aspx

Informace pro ty, kteří náhle ztratili někoho blízkého:

http://www.pohrebiste.cz/stranky/archiv/dokument/00/zahyne.pdf

Vytvořeno 15.11.2017 18:12:32 - aktualizováno 23.7.2020 14:11:51 | přečteno 1656x | stanislava.drdolova
 
load