DSC06541

Kněžmost

Kněžmost

Rozpočet obce

Základním nástrojem hospodaření obce je rozpočet obce, tedy finanční plán, který je vytvářen povinně na základě zákona a jímž se řídí financování její činnosti.

Rozpočet obce je veřejným rozpočtem a jeho tvorba tak probíhá v návaznosti na údaje obsažené ve státním rozpočtu nebo v rozpočtu kraje. 

Tvorbu rozpočtu, jeho proces a náležitosti, upravuje zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Rozpočet je dle tohoto zákona vytvářen na období jednoho roku, přičemž rozpočtový rok je shodný s rokem kalendářním, a vychází ze střednědobého výhledu rozpočtu (předpokládaných nákladů a výnosů na nejméně dva následující roky). 

Sestavuje se zpravidla jako vyrovnaný, kdy se výše příjmů rovná výši výdajů, ačkoliv může být za určitých okolností schválen i jako přebytkový nebo schodkový. Návrh rozpočtu je nejméně po dobu 15 dnů přede dnem jeho projednání v zastupitelstvu obce zveřejněn na elektronické a fyzické úřední desce. Tímto způsobem se s návrhem rozpočtu mohou občané seznámit. 

Rozpočet na rok 2023

20.3.2023 15:35:39 | přečteno 67x | stanislava.drdolova | Celý článek
 

Rozpočet na rok 2022

3.1.2022 15:58:13 | přečteno 298x | stanislava.drdolova | Celý článek
 

Rozpočet na rok 2021

25.2.2021 19:20:57 | přečteno 289x | stanislava.drdolova | Celý článek
 

Rozpočet na rok 2020

9.12.2019 14:32:56 - aktualizováno 28.1.2020 14:21:41 | přečteno 361x | stanislava.drdolova | Celý článek
 

Rozpočet na rok 2019

8.11.2018 12:05:36 - aktualizováno 28.1.2020 14:24:36 | přečteno 623x | stanislava.drdolova | Celý článek
 

Rozpočet na rok 2018

18.1.2018 8:38:49 - aktualizováno 5.2.2019 9:05:52 | přečteno 526x | stanislava.drdolova | Celý článek
 

Rozpočet na rok 2017

11.1.2017 10:25:34 | přečteno 434x | ernest | Celý článek
 

Rozpočet na rok 2016

3.2.2016 14:43:44 | přečteno 424x | ernest | Celý článek
 

Rozpočet na rok 2015

17.3.2015 9:14:13 | přečteno 360x | ernest | Celý článek
 

Rozpočet na rok 2014

17.3.2015 9:14:09 | přečteno 399x | ernest | Celý článek
 
Vytvořeno 19.6.2003 22:00:00 | přečteno 1218x | tana
 
load