DSC 1166

Kněžmost

Kněžmost

Vedení obce

Zastupitelstvo

Zastupitelstvo obce je nejvyšším orgánem samosprávy obce.
Zastupitelstvo obce Kněžmost je složeno z 15-ti členů.
 
Zastupitelstvo obce Kněžmost se schází podle potřeby, zpravidla 4x - 6x do roka. Zasedání zastupitelstva je přístupné veřejnosti.
Při svém rozhodování a pravomocích se řídí zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění.
Komunální volby do obecního zastupitelstva probíhají každé čtyři roky.  Termín voleb určuje prezident republiky 90 dní před jejich konáním. 

19.6.2003 22:00:00 | přečteno 2046x | tana | Celý článek
 

Rada

Rada je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu obce.
Radu obce tvoří starosta, místostarosta a další členové rady volení z řad členů zastupitelstva obce. 
Rada obce Kněžmost je složena z 5-ti členů.
Rada obce Kněžmost se schází podle potřeby, zpravidla 1x za 14 dnů. Schůze rady je pro veřejnost nepřístupná.
Při svém rozhodování a pravomocích se řídí zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění.

19.6.2003 22:00:00 | přečteno 1060x | tana | Celý článek
 

Starosta

Starosta zastupuje obec navenek.
Starostu volí do funkce zastupitelstvo obce z řad svých členů.
Starosta rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti obce svěřených mu radou obce a plní další úkoly stanovené zákonem o obcích č. 128/200 Sb. v platném znění a zvláštními zákony.

12.1.2021 22:10:42 | přečteno 1486x | ernest | Celý článek
 

Místostarosta

Místostarostu volí do funkce zastupitelstvo obce z řad svých členů.
Místostarosta zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti.

13.1.2021 20:42:25 | přečteno 1974x | stanislava.drdolova | Celý článek
 

Finanční výbor

Výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce. Ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu obce. 

13.4.2021 10:34:14 | přečteno 566x | stanislava.drdolova | Celý článek
 

Kontrolní výbor

Výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce. Ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu obce. 

13.4.2021 10:34:06 | přečteno 531x | stanislava.drdolova | Celý článek
 

Osadní výbory místních částí

V místních částech obce Kněžmost zřizuje zastupitelstvo osadní výbory.
Osadní výbor má minimálně tři členy, jejich počet určuje zastupitelstvo.
Členy osadního výboru jsou občané obce, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v té části obce, pro kterou je osadní výbor zřízen.

13.4.2021 12:45:01 | přečteno 734x | stanislava.drdolova | Celý článek
 

Redakční komise

Redakční komise zajišťuje vydávání obecních periodik: Zpravodaj obce Kněžmost a Novinky z Kněžmostska.
Komise je ze své činnosti odpovědna radě obce.
Redakční komise se schází, zpravidla 8x za rok.

3.3.2014 9:47:51 | přečteno 688x | stanislava.drdolova | Celý článek
 
 
load