škola

Kněžmost

Kněžmost

Významné stavby a památky

Radnice

Roku 1827 byla na místě původní budovy postavena empírová radnice, která přetrvává dodnes. Na věži hodiny, cibulovitá báň, na makovičce kovaný půlměsíc a slunce. Nejstarší její částí je prostor současné úřadovny České pošty, kde lze i dnes vidět původní barokní klenby s lunetami. V budově je zachovaný také původní sklep.

Farní kostel sv. Františka Serafinského

Kněžmostský kostel byl vystavěn až v 19. století a to za nezměrného úsilí a vytrvalosti všech kněžmostských sousedů, kteří dlouho usilovali o jeho vybudování. Celý náklad na stavbu obnášel 19.833 zlatých a 50 krejcarů. Byl vysvěcen na počest návštěvy císaře rakouského, Františka I. v Mnichově Hradišti, dne 3. září 1843. Dnes patří do farního obvodu Mnichova Hradiště. Bohoslužby zde probíhají vždy 2. neděli v měsíci a jejich přehled je vyvěšen na dveřích kostela.

Hostinec U Cerhů

Tento je nejstarší budovou. Má původní mansardovou střechu, dříve byl nazýván hostincem „Na sále“ a měl kdysi i podloubí. Po jeho zazdění byl do vzniklého prostoru umístěn výčep. Budova je empírová, z poloviny 16. stol. 

Škola 

První zmínky o škole se ve starých školních kronikách uvádějí již v r. 1602. V roce 1788 byla postavena školní budova pro 1. třídu v místech, kde stojí škola dnes. Dne 1. května 1891 byl položen základní kámen pro stavbu novou. Dne 25. srpna 1892 byl objekt zkolaudován, 4. září 1892 pak církevně vysvěcen a 15. září 1892 svému účelu odevzdán. Konečné náklady na stavbu činily 22 567 zlatých a 60 krejcarů. V roce 1954 byla provedena generální oprava budovy.

Chrám Nanebevzetí Panny Marie v Solci

Významnou dominantou místní části Solec je kostel Nanebevzetí Panny Marie z 1. pol. 14 stol. Je situován na vyvýšenině, kterou od bývalé tvrze odděluje údolí, kterým prochází příjezdová cesta na náves. O starobylosti soleckého kostela svědčí i bohoslužebné předměty. V gotickém kostele byly i varhany, později převezené na hrad Valdštejn. Každoročně se zde koná (na počest svátku Panny Marie) tradiční Mariánská pobožnost.

Fotogalerie

Radnice

Radnice

 
Radnice

Radnice

 
Náměstí

Náměstí

 
Kostel sv. Františka Serafínského

Kostel sv. Františka Serafínského

 
Knihovna a informační centrum

Knihovna a informační centrum

 
Hostinec u Cerhu

Hostinec u Cerhu

 
Hostinec u Cerhů

Hostinec u Cerhů

 
Kostel nanebevzetí panny Marie v Solci

Kostel nanebevzetí panny Marie v Solci

 
1. stupeň základní školy

1. stupeň základní školy

 
2. stupeň základní školy

2. stupeň základní školy

 
2. stupeň základní školy

2. stupeň základní školy

 
Mateřská školka

Mateřská školka

 
Mateřská školka - přístavba

Mateřská školka - přístavba

 
Koupaliště

Koupaliště

 
Koupaliště

Koupaliště

 
Zdravotní středisko

Zdravotní středisko

 
Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou

 
Hasičská zbrojnice

Hasičská zbrojnice

 
 
Vytvořeno 5.9.2014 13:40:35 | přečteno 1172x | ernest
 
load