¨°ßovka 02 mailsize

Kněžmost

Kněžmost

Politika ochrany osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů

POLITIKA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jsme obecním úřadem a zpracováváme tedy různé druhy osobních údajů, občanů, zastupitelů, zaměstnanců, obchodních partnerů nebo dalších osob. Platí tedy i pro nás

Nařízení EU č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR – General Data Protection Regulation).

Naším cílem je poskytovat občanům, zaměstnancům, obchodním partnerům i dalším subjektům bezpečnost jejich osobních údajů a zabránit jejich zneužití. Přijali jsme následující vizi: 

Kněžmost je prostřednictvím svých zastupitelů a obecního úřadu zárukou bezpečí osobních údajů svých občanů i všech našich partnerů

Tuto vizi naplníme soustředěním se na následující opatření:

  1. Systém managementu bezpečnosti osobních údajů. GDPR zavádíme jako ucelený systém s provázanými řídicími dokumenty (politika, směrnice, návodky) a záznamy.
  2. Poveřenec pro ochranu osobních údajů. Plníme zákonnou povinnost, pro oblast ochrany osobních údajů jsme získali tzv. pověřence, který bude dbát na správnou metodiku práce s osobními údaji a prověřovat naše administrativní postupy.
  3. Občané – správní agendy. V agendách souvisejících s občany plně dbáme na ochranu jejich osobních údajů ve smyslu GDPR. Jde o evidenci obyvatel, evidenci domů a chat, evidenci dětí nastupujících do školy a dětí účastnících se různých akcí, evidence poplatků (odpady, nemovitosti, psi), evidence týkající se hasičského sboru.
  4. Zaměstnanci. O osobách zaměstnaných na základě pracovní smlouvy nebo dohody vedeme jen nutné záznamy pro výkon personální a mzdové agendy.
  5. Obchodní partneři a další osoby. O konkrétních osobách obchodních partnerů a dalších osobách (poradcích, kontrolorech atd.) shromažďujeme jen záznamy nutné pro příslušnou činnost (nákup materiálu a služeb, poradenství, kontrolní činnost atd.). Partnery upozorňujeme, že dodržujeme pravidla GDPR a vyžadujeme totéž od nich.
  6.  Softwarové produkty evidující osobní údaje. Posuzujeme využívané i nové softwarové produkty z pohledu evidence osobních údajů. Požadujeme od dodavatelů podporu GDPR při jejich využívání včetně funkcí pro plnění práv subjektů.

Tato Politika GDPR je závazkem obce naplňovat zásady v oblasti ochrany osobních údajů. Politika GDPR je základem pro stanovování dílčích cílů. Zastupitelé i zaměstnanci jsou s Politikou GDPR opakovaně seznamováni, odpovídají za její plnění. 
Tato Politika GDPR se přijímá na dobu neurčitou. Přezkoumávána z hlediska aktuálnosti a účinnosti může být kdykoli, minimálně 1x ročně.

 

Kněžmostě dne 21. května 2018


Mgr. Zbyněk Neumann, pověřenec GDPR    Ing. Radka Maděrová, garant GDPR    Ing. Karel Hlávka, starostaVytvořeno 31.7.2018 11:47:27 | přečteno 802x | stanislava.drdolova
 
load