¨°ßovka 02 mailsize

Kněžmost

Kněžmost

Poplatek z pobytu

ikona souboruObecně závazná vyhláška obce Kněžmost č. 3/2019 o místním poplatku z pobytu

ikona souboruohlašovací formulář
plátci jsou povinni vyplnit a odeslat obecnímu úřadu ohlašovací formulář

Poplatek z pobytu můžete zaplatit v hotovosti na podatelně Obecního úřadu Kněžmost v úředních hodinách nebo převodem na náš účet č. 482111319 / 0800 pod variabilním symbolem 1342. Do zprávy pro příjemce zadejte název ubytovacího zařízení a název provozovatele (plátce). Sazba poplatku činí 15 Kč za každý započatý den pobytu a osobu s výjimkou dne jeho počátku (tzn. za každou noc). Osoby osvobozené od poplatku jsou uvedeny v obecně závazné vyhlášce. Poplatek z pobytu upravuje zákon 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů.

PLATBA poplatku PŘEVODEM na účet obce:

číslo účtu: 0482111319/0800

variabilní symbol: 1342

zpráva pro příjemce: Zde uvádějte název ubytovacího zařízení, případně za jaký kvartál poplatky odvádíte


Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. 

Poplatníkem poplatku je osoba, která není přihlášená na území obce Kněžmost (nemá zde trvalý pobyt nebo zde není hlášena ve smyslu zákona o pobytu cizinců)

Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu. Poplatek je vybírán nejen za pobyt v objektech a prostorách, které jsou k přechodnému ubytování přímo určeny, ale zpoplatněny jsou také pobyty poskytované za úplatu v rodinném domě, bytě, rekreačním objektu, airbnb, dále za stanování nebo pobyt v karavanu a podobně.

Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka a odeslat jej 1x za čtvrtletí na výše uvedený účet obce nebo zaplatit v hotovosti na pokladně úřadu.

Plátce je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt. Do evidenční knihy zapisuje údaje týkající se fyzické osoby, které poskytuje úplatný pobyt (viz. vyhláška obce).

Vytvořeno 15.1.2021 19:45:11 | přečteno 710x | stanislava.drdolova
 
load