DSC04067

Kněžmost

Kněžmost

Poplatek za komunální odpad

ikona souboruObecně závazná vyhláška obce Kněžmost č. 3/2021, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad


Poplatek za odpad můžete zaplatit v hotovosti na podatelně Obecního úřadu Kněžmost v úředních hodinách nebo převodem na náš účet č.  482111319 / 0800. Do zprávy pro příjemce zadejte vaše příjmení (vlastníka nemovitosti) a adresu nemovitosti, na kterou se poplatek vztahuje.

PLATBA poplatku PŘEVODEM na účet obce:

číslo účtu: 0482111319/0800

zpráva pro příjemce: odpad - Pokorný, Suhrovice 15

splatnost poplatku: poplatek je splatný vždy od 1. ledna do 31. března daného kalendářního roku


Poplatek za komunální odpad je vybírán dle aktuální obecně závazné vyhlášky a dle velikosti nádoby do konce března každého roku. Každý vlastník nemovitosti na území obce Kněžmost si může zvolit velikost nádoby na komunální odpad dle jeho potřeb.

Sazby poplatku jsou od 1.1.2022 stanoveny takto:

NádobaČetnost svozu
Sazba poplatku
při vlastnictví sběrné nádoby
Pronájem
sběrné nádoby** 
Sazba poplatku
při pronájmu sběrné nádoby
80 l1x za 14 dnů 1 248 Kč 150 Kč 1 398 Kč
120 l1x za 14 dnů 1 872 Kč 150 Kč 2 022 Kč
240 l1x za 14 dnů 3 744 Kč 270 Kč 4 014 Kč
660 l 1x za 14 dnů 10 296 Kč 930 Kč 11 226 Kč
1100 l 1x za 14 dnů 17 160 Kč 1 610 Kč 18 770 Kč
Pytel 120 l - 8 ks*8x za rok 576 Kč  

* Svoz je prováděn výhradně v rekreačních oblastech v pytlích (120 l) s logem svozové společnosti. Na OÚ Kněžmost poplatník obdrží 8 ks pytlů na směsný odpad na 1 rok.

** Volitelná služba. Jedná se o pronájem nádob (popelnic) 80 l, 120 l, 240 l, 660 l a 1100 l, ve kterém je zahrnuta i oprava nebo výměna poškozené nádoby.

Doplňková služba:

1 ks pytle (120 l) s logem na směsný odpad 72,- Kč
pytle na tříděný odpad zdarma


Při správě poplatku za komunální odpad postupuje správce poplatku dle zákona č. 280/2009 Sb. daňového řádu ve znění pozdějších předpisů. 
Nebude-li poplatek zaplacen poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem.

Vytvořeno 9.3.2015 10:51:29 - aktualizováno 24.3.2020 14:39:12 | přečteno 2720x | stanislava.drdolova
 
load