DSC06541

Kněžmost

Kněžmost

Sázení nových stromků

výsadba stromů

Sázení nových stromků na pozemku ve vlastnictví obce Kněžmost

Vysazení stromu je velmi záslužné a jsme moc rádi, že obyvatelům není jejich životní prostor lhostejný, ale je nutné postupovat uvážlivě a zodpovědně, neboť výsadbám je třeba zajistit vhodné podmínky. Před vysazením dřeviny je nutné mít souhlas vlastníka pozemku. Pokud vysadíte strom bez souhlasu vlastníka pozemku, jedná se o zásah do cizích práv, který je v rozporu s občanským právem. Podle současné právní úpravy občanského zákoníku je součástí pozemku rostlinstvo na něm vzešlé, tudíž se strom stává nedílnou součástí pozemku a v případě pozemku ve vlastnictví obce Kněžmost se stává obec vlastníkem stromu a může kdykoliv s dřevinou naložit dle svého uvážení.

Pokud máte zájem vysadit dřeviny na obecním pozemku, je třeba nás předem navštívit, kde s vámi bude váš návrh projednán. Je třeba zvážit plánované budoucí využití pozemku, umístění dotčeného místa poblíž obytných domů. Při výsadbách je nutno si také ověřit vedení inženýrských sítí. Problém může být budoucí prorůstání kořenů stromů do ochranného pásma. Výsadba by neměla negativně ovlivnit obyvatele přilehlých obytných domů či jiných nemovitostí. Podmínkou úspěšnosti výsadby je vhodná volba druhu, dále i faktor zavlažování.Nové výsadby je třeba pravidelně po určitou dobu po jejich vysázení zalévat.

Dále je třeba mít na paměti, že nevysazujeme malý stromek, ale vzrostlý strom. Každá dřevina vyroste a její nevhodné umístění poblíž bytových domů může do budoucna znamenat problém. Ochrana stromu bude podléhat zákonu o ochraně přírody a krajiny a jeho odstranění lze realizovat pouze z důvodů určených platnou legislativou. 

Žádáme občany - Přijďte se domluvit!

Vytvořeno 16.8.2021 16:31:17 | přečteno 1885x | stanislava.drdolova
 
load