Chlumín

Předseda osadního výboru:PhDr. Jaroslav Palaczuk
Členové osadního výboru:Jitka Svobodová, Martin Hašek
Katastrální území: Lítkovice u Kněžmostu 
Počet obyvatel k 1.1.2021: 49 

Poprvé je ves připomínána v roce 1405, kdy byla v majetku Dobeše Hrzána z Újezda jinak z Chlumína nebo z Harasova. Potomci Dobeše vlastnili Chlumín ještě několik generací. Patrně za vpádu křižáků roku 1468 byl zdejší dvorec vypálen a zůstal dlouho pustý. Ještě roku 1545 se uvádí pustý dvůr Chlumín. Dvůr stál pravděpodobně v místech stavení č.p. 3. Místo je vyvýšenina u bývalého rybníčka na severozápadě vsi. 

Dnes patří Chlumín pod správu obce Kněžmost, je to klidná víska, kterou protéká Koprnický potok.