Suhrovice

Předseda osadního výboru: Ladislav Bartoň  
Členové osadního výboru:   Štěpán Bystřinec, Alena Hušková, Petr Halbich, Silvie Szikorová  
Katastrální území: Suhrovice 
Počet obyvatel k 1.1.2021: 90 
Webové stránky:  http://suhrovice-drhleny-cizovka.webnode.cz  

Ves byla součástí statku Soleček. K roku 1551 se uvádí sídlo Jana Lišky ze Suhrovic, kde pravděpodobně stával dvůr. O jeho podobě nebylo dosud nic zjištěno. Těsně před Suhrovicemi ve směru od Kněžmosta, naproti rybníku, byly nalezeny v roce 1993 zlomky keramiky, které dokládají existenci sídliště v 5. – 3. tisíciletí př. n. l. O 10 let později zde bylo nalezeno několik kamenných nástrojů a štípaných pazourků. Tyto nálezy posoudil specialista na paleolit a podle něho by některé „pazourky“ mohly náležet paleolitickým lovcům snad až z doby před 140 000 lety. Byla zde vybudována soustava chovných rybníků, které se linou údolím až do Drhlen. Suhrovicemi protéká Kněžmostka. 

Rybníky:
Patřín, soustava chovných rybníků

Zápisy ze schůzí osadního výboru k nahlédnutí zde.