Knihovní řád

Výtah z knihovního řádu

Registrace uživatele

Výpůjční služba

Přístup na Internet

Úplné znění knihovního řádu a provozního řádu pro práci s Internetem vám na požádání poskytneme v knihovně.

Nebo si zde můžete stáhnout