Zrušení vyhlášených ochranných a zdolávacích opatření – ptačí chřipka

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj rozhodla o ukončení mimořádných veterinárních opatření nařízených ze dne 5.4.2023, v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenza v chovu drůbeže v katastrálním území Židněves, okres Mladá Boleslav.

Vzhledem k tomu, že uplynula minimální doba trvání nařízených opatření v ochranném pásmu a pásmu dozoru od provedení předběžné dezinfekce v ohnisku a byla splněna všechna ustanovení článku 39 odst. 1 a 55 odst. 1 nařízení Komise 2020/687, nezbytná ke zrušení opatření v uzavřeném pásmu, je možné zrušit opatření v těchto pásmech.

Dnem účinnosti tohoto nařízení se zrušuje Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2023/050697-S ze dne 5.4.2023, ve znění ze dne 27.4.2023 (č.j. SVS/2023/060642-S).

Rozhodnutí ke stažení zde.